Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Kodu Ders AdıAKTS D+U+L Z/S Dili
* FBE5001Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
* FBE5100Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
* ORM1000Tez İzleme Raporu ( Zorunlu )7.50+0+0ZorunluTurkce
* ORM6000Doktora Tezi ( Zorunlu )300+1+0ZorunluTurkce
* ORM6010Seminer ( Zorunlu )7.50+2+0ZorunluTurkce
* ORM7180Ekolojik Araş.Kantitatif An ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7181Orman Envanter Yontemleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7261Orman Genetik Kayn. Korunm. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7263Orm.Ağa.Toh.Çim.Ve En. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7264Bitki Doku Kulturu ( Anabilimdalı Seçmeli )7.52+0+2 SeçmeliTurkce
* ORM7300Özel Nitelikli Ağaçlandır. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7303Ağç.Islahında Vejetatif Ürt ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7304Ormancılıkta Budama Tek. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7305Fidan Standardizasyonu ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7353Orman Ekosistem.Biyokütle ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7372Ormanla.Kar.Depo.Kapa.Sapt. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7381Kar Hidrolojisi ve Çığ ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7390Orman Yol.Çev.Etki Değ. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7400Silvikültürel Sist.Anal.Sent. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7412Toprak Fizigi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORM7473Agaçlan.Etut Ve Projelendir ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORMI7314Taxonomy of Herbaceous Plants ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* ORMI7420Using Sattellite Images in Forest Ecosystems ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* ORML7410Toprak Ekolojisi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7441Korunan Alanlarda Turizm Yönetimi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7470Orman Ağaçlarının Tohum Özellikleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7472Orman Ağaçlarında Su Potansiyeli ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7480Ormancılıkta Operasyonel Plan.Yönt. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7490Toprak Laboratuvar Teknikleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7542Doğal Yaşlı Ormanların Sınıflandırılması ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* ORML7580Toprak Bozulması ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORI7271Ecological Modeling ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORI7272Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORM7161Çok Amaç.Pla.Ve Programlama ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7162Orman Fonksiyonları ve Amaç Saptama ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7163İdare Sürelerinin Optimizas ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7164Orman İşletme Amaçlarının Saptanması ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7222Odun Dışı Ür.Kulla.Ve Kor. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7223Ekonomik Bitkiler ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7225Doğal Tıbbi Bitkilerin Envanteri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7231Orman Kaynak.Yönet.Ve İşlet ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7235İleri Ormancılık Ekonomisi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7250Forest Ecosystem Management ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORM7252Orman Amenaj Ve Mod.Tek.İng. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORM7254Orman Kay.Eko.Sis.Ta.P.İng. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7255Applications of GIS in Forestry ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORM7272Orman Ekosistemlerinde Biyoçeşitliliğin Korunması ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7281Doğ.Kayn.V.Çevre Ekonomisi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7295Toprak Kirliliği Erz.Ve Çev ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7313Orman Fitososyolojisi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7331Gymnospermae Odunlarının Teşhis Esasları ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7333Odun Anatomisi ve Preparasyon Tekniği ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7350Orman Ekosistem.Büyüm.Modellen ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7360Orman Suçları ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7363Orman Davalarında Bilirkişilik ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7380Toprak Aşınımı Ben.Mod. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7392Orman Yollarının Planlanmasında GIS Uygulamaları ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORM7401Yüksek Dağ Orm.Meşce.Dina. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORMI7274Forest Fires and Management of Forest Resources ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORMI7313Forest Phytosociology ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORMI7373Remote Sensing in Forestry ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORML7191Ormancılık Politikası Analizleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7192Doğa Koruma Politikası ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7193Uluslararası Orman Politikası ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7314Otsu Bitkiler Sistematiği ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7371Uydu Görüntüleri İle Bitki Ört.Analizi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7402Korunan Orman Alanlarında Silvikül.İşl. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7420Kaynakların Planlamasında Uydu Görüntüleri Kullanımı ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7421Monitoring Changes in Forest Ecosystems ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
ORML7430Ormancılıkta Konumsal Planlama ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7440Doğa Koruma Felsefesi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7442Ormancılıkta Proje Döngü Yönetimi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7450Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama Alanları ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7451Gıda Kaynağı Doğal Bitkiler ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7460Odun Üretim Sürecinde Çevresel Zararlar ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7461Odun Üretim Faaliyetinde Risk Analizi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7462Hassas Ormancılık Teknik ve Tekno. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7471Orman Ağaçları Genetiği ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7481Orman Yolları ve Erozyon İlişkisi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7482Ormancılıkta Modern Böl.Çıkarma Tek. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7541Meşcere Yapı Analizi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7561Odun Dışı Orman Ürünlerinde Konumsallaştırma ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
ORML7570Optimal Orman Kavramı ve Ulaşma Süreçleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
  *Dönem Okutulan Aktif Dersler
  **Diğer Programlardan Alınan Dersler