Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Dersleri
ORI7271 Ecological Modeling X X
ORM6010 SeminerX X X
ORM7103 Odun EvolusyonuX X X
ORM7104 Sistematik AnatomiX X X
ORM7161 Çok Amaç.Pla.Ve ProgramlamaXXX X
ORM7163 İdare Sürelerinin OptimizasX X X
ORM7164 Orman İşletme Amaçlarının SaptanmasıXXXX X
ORM7180 Ekolojik Araş.Kantitatif AnXXXXX
ORM7181 Orman Envanter YontemleriXXXXX
ORM7210 Böcek Konukçu Bitki Etkileş
ORM7211 Böceklerde Davranış
ORM7214 Bocek Ekolojisi Ve Epidemi
ORM7222 Odun Dışı Ür.Kulla.Ve Kor. XXXX
ORM7231 Orman Kaynak.Yönet.Ve İşlet X X
ORM7233 Türk.Orman.Örgüt.İşlet.Kült
ORM7235 İleri Ormancılık Ekonomisi XX X X
ORM7236 Stratejik Yön.Ve Orman.Sek.
ORM7250 Forest Ecosystem ManagementXXXXXXXXXXX
ORM7252 Orman Amenaj Ve Mod.Tek.X X XX
ORM7254 Orman Kay.Eko.Sis.Ta.P.X XXX X
ORM7255 Applications of GIS in ForestryXX X XXX
ORM7261 Orman Genetik Kayn. Korunm.X X X X XX
ORM7263 Orm.Ağa.Toh.Çim.Ve En.X X XXX
ORM7272 Orman Ekosistemlerinde Biyoçeşitliliğin KorunmasıXXXXXX XXXX
ORM7274 Yangın.Ve Orman Kay.Plan.
ORM7274 Yangın.Ve Orman Kay.Plan.
ORM7282 Türk.Orman Köyleri V. KalkXXX
ORM7284 Ormancılıkta Kıymet Taktiri
ORM7291 Ormancılıkta Etüd.Ve Proje.
ORM7295 Toprak Kirliliği Erz.Ve ÇevX X X
ORM7298 Türkiye.Yet.Ort.Böl.Sın.
ORM7300 Özel Nitelikli Ağaçlandır. X XX
ORM7303 Ağç.Islahında Vejetatif Ürt X XX
ORM7304 Ormancılıkta Budama Tek. X XX
ORM7305 Fidan StandardizasyonuX XX
ORM7310 Bitki Sosyolojisi Araş.Yön.
ORM7312 Bitki Süksesyonu
ORM7313 Orman FitososyolojisiX X X
ORM7330 Ekolojik Odun Anatomisi XXX X
ORM7332 Angios.Odun.Teşhis Esas.XXXX XX
ORM7333 Odun Anatomisi ve Preparasyon TekniğiXX
ORM7351 Ulusal Orman EnvanteriXXX XX X
ORM7353 Orman Ekosistem.BiyokütleX X X X X
ORM7354 Çok Amaçlı Kay.Envarteri
ORM7360 Orman Suçları X X X
ORM7361 Ormankadastro Hukuku
ORM7362 Orman Rej.Dış.Arazi Çık.Uyg.
ORM7363 Orman Davalarında Bilirkişilik X X X
ORM7380 Toprak Aşınımı Ben.Mod.XXXXX
ORM7381 Kar Hidrolojisi ve ÇığXXXXXX
ORM7390 Orman Yol.Çev.Etki Değ.XXXXX X X
ORM7400 Silvikültürel Sist.Anal.Sent.XXXXXXXX
ORM7412 Toprak FizigiX X X X
ORM7473 Agaçlan.Etut Ve Projelendir XX X X
ORM7491 Toprak Biyolojisi
ORM7550 Çayır-Mera Yem Bitkileri
ORM7551 Mera Islahı
ORMI7274 Forest Fires and Management of Forest Resources
ORMI7313 Forest Phytosociology
ORMI7373 Remote Sensing in Forestry
ORML7191 Ormancılık Politikası Analizleri
ORML7192 Doğa Koruma Politikası X X
ORML7193 Uluslararası Orman Politikası X XX X
ORML7314 Otsu Bitkiler Sistematiği X X X
ORML7371 Uydu Görüntüleri İle Bitki Ört.Analizi XX X
ORML7382 Yağış Havzalarında Heyelan Analizi
ORML7382 Yağış Havzalarında Heyelan Analizi
ORML7393 Ormancılıkta İnşaat Projeleri Yönetimi X X X X
ORML7420 Kaynakların Planlamasında Uydu Görüntüleri Kullanımı
ORML7420 Kaynakların Planlamasında Uydu Görüntüleri Kullanımı
ORML7421 Monitoring Changes in Forest Ecosystems XX X
ORML7430 Ormancılıkta Konumsal Planlama X X XXX
ORML7440 Doğa Koruma Felsefesi X X X
ORML7441 Korunan Alanlarda Turizm YönetimiX X X
ORML7450 Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama AlanlarıXX
ORML7451 Gıda Kaynağı Doğal BitkilerX X
ORML7460 Odun Üretim Sürecinde Çevresel Zararlar XXX XX
ORML7461 Odun Üretim Faaliyetinde Risk AnaliziXXXX X
ORML7470 Orman Ağaçlarının Tohum Özellikleri
ORML7472 Orman Ağaçlarında Su Potansiyeli
ORML7480 Ormancılıkta Operasyonel Plan.Yönt.XXXX
ORML7482 Ormancılıkta Modern Böl.Çıkarma Tek.XX X X
ORML7531 Orman İşletmelerinde EtkinlikXXXXXXXXXXX
ORML7532 Türkiyede Serbest OrmancılıkXXXXXXXXXXX
ORML7541 Meşcere Yapı Analizi
ORML7542 Doğal Yaşlı Ormanların Sınıflandırılması
ORML7560 Odun Dışı Orman Ürün.EnvanteriXXX
ORML7561 Odun Dışı Orman Ürünlerinde Konumsallaştırma XX
ORML7610 Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme
ORM1000 Tez İzleme Raporu X
ORM6000 Doktora Tezi X X X
Enstitü Ortak Dersleri

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)