Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Dersleri
ORI7271 Ecological Modeling X X
ORM6010 SeminerX X X
ORM7161 Çok Amaç.Pla.Ve ProgramlamaXXX X
ORM7163 İdare Sürelerinin OptimizasX X X
ORM7164 Orman İşletme Amaçlarının SaptanmasıXXXX X
ORM7180 Ekolojik Araş.Kantitatif AnXXXXX
ORM7181 Orman Envanter YontemleriXXXXX
ORM7222 Odun Dışı Ür.Kulla.Ve Kor. XXXX
ORM7231 Orman Kaynak.Yönet.Ve İşlet X X
ORM7235 İleri Ormancılık Ekonomisi XX X X
ORM7250 Forest Ecosystem ManagementXXXXXXXXXXX
ORM7252 Orman Amenaj Ve Mod.Tek.İng.X X XX
ORM7254 Orman Kay.Eko.Sis.Ta.P.İng.X XXX X
ORM7255 Applications of GIS in ForestryXX X XXX
ORM7261 Orman Genetik Kayn. Korunm.X X X X XX
ORM7263 Orm.Ağa.Toh.Çim.Ve En.X X XXX
ORM7272 Orman Ekosistemlerinde Biyoçeşitliliğin KorunmasıXXXXXX XXXX
ORM7295 Toprak Kirliliği Erz.Ve ÇevX X X
ORM7300 Özel Nitelikli Ağaçlandır. X XX
ORM7303 Ağç.Islahında Vejetatif Ürt X XX
ORM7304 Ormancılıkta Budama Tek. X XX
ORM7305 Fidan StandardizasyonuX XX
ORM7313 Orman FitososyolojisiX X X
ORM7333 Odun Anatomisi ve Preparasyon TekniğiXX
ORM7353 Orman Ekosistem.BiyokütleX X X X X
ORM7360 Orman Suçları X X X
ORM7363 Orman Davalarında Bilirkişilik X X X
ORM7380 Toprak Aşınımı Ben.Mod.XXXXX
ORM7381 Kar Hidrolojisi ve ÇığXXXXXX
ORM7390 Orman Yol.Çev.Etki Değ.XXXXX X X
ORM7412 Toprak FizigiX X X X
ORM7473 Agaçlan.Etut Ve Projelendir XX X X
ORMI7313 Forest Phytosociology
ORMI7373 Remote Sensing in Forestry
ORML7191 Ormancılık Politikası Analizleri
ORML7192 Doğa Koruma Politikası X X
ORML7193 Uluslararası Orman Politikası X XX X
ORML7314 Otsu Bitkiler Sistematiği X X X
ORML7371 Uydu Görüntüleri İle Bitki Ört.Analizi XX X
ORML7420 Kaynakların Planlamasında Uydu Görüntüleri Kullanımı
ORML7421 Monitoring Changes in Forest Ecosystems XX X
ORML7430 Ormancılıkta Konumsal Planlama X X XXX
ORML7440 Doğa Koruma Felsefesi X X X
ORML7441 Korunan Alanlarda Turizm YönetimiX X X
ORML7450 Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama AlanlarıXX
ORML7451 Gıda Kaynağı Doğal BitkilerX X
ORML7460 Odun Üretim Sürecinde Çevresel Zararlar XXX XX
ORML7461 Odun Üretim Faaliyetinde Risk AnaliziXXXX X
ORML7480 Ormancılıkta Operasyonel Plan.Yönt.XXXX
ORML7482 Ormancılıkta Modern Böl.Çıkarma Tek.XX X X
ORML7541 Meşcere Yapı Analizi
ORML7542 Doğal Yaşlı Ormanların Sınıflandırılması
ORML7561 Odun Dışı Orman Ürünlerinde Konumsallaştırma XX
ORML7610 Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme
ORM1000 Tez İzleme Raporu X
Enstitü Ortak Dersleri

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)