Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
Orman mühendisliğinin bütün alanlarında öğrencilere geniş ölçüde bilgi kazandırmak; öğrencilerin orman mühendisliği sorunlarını belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek; öğrencileri orman mühendisliği alanında ileri düzeyde yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek ve öğrencilerin bilişim yeteneklerini iyileştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK-1 : Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapar, gerekli bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PK-2 : Ormancılık uygulamaları için gerekli güncel teknikleri ve araçları ileri derecede kullanır.
PK-3 : Orman Mühendisliği kapsamındaki problemleri tanımlar, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çözüm üretir.
PK-4 : Analitik düşünebilir, deneysel esaslı araştırma tasarlayabilir ve mevcut veriler ışığında modelleme yapar.
PK-5 : Bağımsız ve disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir, farklı disiplinlere ait bilgileri etkin bir şekilde kullanır.
PK-6 : Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarına dair farkındalığa sahiptir, gerektiğinde bunları detaylı olarak inceler ve uzman kişiler ile etkili bir iletişim kurarak tartışır.
PK-7 : Yeni ve özgün fikir ve yöntemler üretir; yeni yöntemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PK-8 : Ormancılık ile ilgili uygulamaların sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını araştırır ve tanımlar.
PK-9 : Bilimsel çalışmalarını alanındaki ulusal veya uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.
PK-10 : Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PK-11 : Verilerin toplanması, yorumlanması, yayınlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi