Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
1971 Yılında kurulan Orman Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Orman Mühendisliği Anabilim Dalında; Orman Botaniği, Toprak İlmi ve Ekoloji, Orman Entomolojisi ve Koruma, Silvikültür, Orman İnşaatı - Geodezi ve Fotogrametri, Havza Amenajmanı, Orman Amenajmanı, Orman Ekonomisi bilim dallarında 1982 yılından beri doktora eğitimi vermektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Doktora  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Dereceye Yönelik Kurallar  
Orman Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
Program Profili  
1971 yılında kurulan ve ülkemizdeki ikinci bölüm olan Orman Mühendisliği Bölümü doktora eğitim-öğretim programı ülkemiz ve dünya ormancılığın beklentilerini karşılamakta ve ormancılık sektörlerine ilişkin temel ve ileri seviye bilgilerini sağlamaktadır. Orman Mühendisliği doktora programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Orman Mühendisliği Bölümü, orman kaynaklarının korunması, planlanması ve işletilmesi ve odun dışı orman ürünleri alanında var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla ormancılık problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Doktora derslerinden (AA),(BA) veya (BB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında Doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Orman Mühendisliği Bölümü doktora programı mezunları devlette ve özel sektörde birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, ormanların korunması, planlanması ve işletilmesi yanında odun dışı orman ürünleri, yaban hayatı, ekoturizm, hortikültür yol ve güzergah planlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Orman Fakültesi, 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772805
Belge Geçer           : +90 462 3257499
E-Posta      : turna@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Bölüm Olanakları : 
Orman Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma amacına yönelik olarak: Toprak ve Ekoloji, Havza Amenajmanı, Doku Kültürü, Uzaktan Algılama, Orman Botaniği, Geodezi ve Fotogrametri, Orman Ekonomisi, Hasılat Bilgisi, Orman Entomolojisi, Tohum ve Fizyoloji Laboratuvarları ile 1 adet Yaban hayatı müzesi bulunmaktadır.