Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7274Yangın.Ve Orman Kay.Plan.3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere orman kaynaklarının yönetiminde yangınları dikkate alan temel ilkeleri vermek ve yangınların planlamalara entegrasyonunda karşılaşılan güçlükleri kavratmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : orman kaynakları yönetimi prensiplerini yangınla ilişkiye getirerek ifade edebilir1,2,61,5
ÖK - 2 : yangınların planlama sürecine katılmasını etkileyen faktörleri belirleyebilir1,4,61,5,6
ÖK - 3 : yangınla ilgili hususları planlama sürecine katabilir1,3,4,6,71,3,5,6
ÖK - 4 : planlama ile ilgili gelecekte olabilecek muhtemel belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açabileceği plan değişikliklerini kapsamlı bir şekilde ele alarak değerlendirebilir1,3,4,6,7,81,3,5,6
ÖK - 5 : bir değerlendirme raporunu hazırlar, tartışır ve sunabilir2,7,81,3,5,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Yangın Amenajmanı, Yangınların orman ekosistemleri üzerine olan etkilerinin zamansal ve mekansal analizi, Yangınların orman amenajman planlarına entegrasyonu, Entegrasyonun başarısını etkileyen faktörler: Belirsizlikler, kestirim zorlukları ve amaç farklılıkları
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Orman Tipleri ve Koşulları
 Hafta 2Orman Yangınları Çeşitleri
 Hafta 3Orman Yapısı ve Yangın Tehlikesi
 Hafta 4Orman Yangınlarının Sınıflandırılması Büyüklük, Mevsim
 Hafta 5Yanıcı Madde Yönetimi ve Yanıcı Madde Uygulamaları Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi, Yanıcı Madde Yönetimi Amaçları, Yanıcı Madde Yönetimi Stratejileri, Yanıcı Maddenin Azaltılması, Yanıcı Madde İzolasyonu, Yanıcı Madde Değişikliği
 Hafta 6Yanıcı Madde Yönetimi ve Yanıcı Madde Uygulamaları Yanıcı Madde Uygulamalarının Amaçları, Aralama, Budama, Traşlama
 Hafta 7Yangın Zararının Minimizasyonunda Ekosistem Yönetimi Yangın Emniyet Şeritleri ve Arazi-Genişlik Uygulamaları, Yol Ağı, Su Kaynakları Ağı, Yangın Ekipleri Altyapısı Ağı
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Orman Yangınları ve Orman Kaynaklarının Modellenmesi ve Planlamayı Etkileyebilecek Unsurların Analizi Orman Düzeyindeki Optimizasyon için Yangınların Modellenmesi, Ekosistem Düzeyindeki Optimizasyon için Yangınların Modellenmesi
 Hafta 10Denetimli Yakma Yakma Teknikleri
 Hafta 11Denetimli Yakma Denetimli Yakmanın Kullanımı, Arazi Temizliğinde Denetimli Yakmanın Kullanımı, Yaban Hayatı Yönetiminde Denetimli Yakmanın Kullanımı, Yanıcı Madde Yönetiminde Denetimli Yakmanın Kullanımı, Ekosistemlerin Bakımında Denetimli Yakmanın Kullanımı
 Hafta 12Denetimli Yakmanın Planlanması
 Hafta 13Yangın ve Yerleşim Alanları Etkileşimleri Yangın ve Yerleşim Alanlarının Yönetimi, Orman-Yerleşim Alanlarında Yangın Tehlikesinin Azaltılması
 Hafta 14Öğrencilerin Proje Sunumları
 Hafta 15Öğrencilerin Proje Sunumları
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Edward A. Johnson, Kiyoko Miyanishi, 2001. Forest fires : behavior and ecological effects, 594 p., San Diego, Calif. : Academic Press, Inc.
 
İlave Kaynak
1Omi, Philip N., 2005. Forest fires : a reference handbook. 347 p., Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 11/11/2009 1,00 30
Sunum 13
14
15
9/12/2009
17/12/2009
25/12/2009
2,00 20
Dönem sonu sınavı 16 12/01/2010 2,00 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 15 45
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 2 1 2
Ödev 10 7 70
Dönem sonu sınavı için hazırlık 15 2 30
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü203