Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7362Orman Rej.Dış.Arazi Çık.Uyg.3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Orman sınırları dışına arazi çıkarma tanımı, tarihi süreçte anayasalar ve yasalarda orman sınırları dışına çıkarma, yasa değişiklikleri ve gerekçeleri, uygulama sonuçları ve ortaya çıkan sorunlar, bu arazilerin değerlendirilmesindeki anayasal ve yasal karmaşa, uyuşmazlıklarda yargı yolu ve bu konudaki mahkeme kararları, orman dışına çıkarılan arazilerin miktarı ve güncel durumu, uygulamaların orman varlığı ve sürekliliği üzerine etkileri.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : orman alanlarının başka amaçlarla kullanımının anlamını bilir ve açıklar21,5
ÖK - 2 : orman dışına çıkarma ile ilgili yasal kuralları kavrar karmaşayı algılayabilir51,6
ÖK - 3 : Orman dışına arazi çıkarmanın toplum sağlığı ve orman kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerine etkilerini anlar açıklar 81,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Orman dışına arazi çıkarma gerekçeleri, gündeme gelme nedenleri, hukuk kurallarına konu olma süreci, ormancılığa katkıları ve oluşturduğu sorunlar.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Türkiye ve dünyada orman varlığı ve orman tahripleri
 Hafta 2Türkiye'de orman tahribatı, tarihi belgeler
 Hafta 3Cumhuriyetin ilk yıllarında orman tahribatı
 Hafta 4Orman arazilerinin farklı amaçlarla kullanımında yasal süreç
 Hafta 5Anayasalarda orman dışına arazi çıkarma
 Hafta 6Yasalarda orman dışına arazi çıkarma
 Hafta 7Orman dışına çıkarılmış araziler
 Hafta 8 Orman dışına arazi çıkarma gerekçeleri ve yaşanan problemler
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Orman dışına çıkarılmış arazilerin değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar
 Hafta 11Orman dışına çıkarılmış alan örnekleri üzerinde tartışmalar
 Hafta 12Orman dışına arazi çıkarma uygulamalarının yargısal boyutu
 Hafta 13Orman dışına arazi çıkarma ile ilgili üst yargı kararları
 Hafta 14Öğrenci ödev sunumları
 Hafta 15Sözlü sınav
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ayaz, H., Ders Notu ve Örnek Olaylar.
 
İlave Kaynak
1Ayaz, H., (1997), Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlarla İlgili Sorunlar ve Uygulamanın Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ. Orman Fakültesi Seminerleri, Seminer Serisi No: 3, Sayfa: 79-84, Trabzon.
2Ayaz, H. / Türker, M.F., (1997), One of the Obstacles for Sustainable Forestry: Transformation of Forest Lands into Agricultural, Pastoral and Settlement Areas by the Contribution of Legislative Regulation, (Proceedings of the XI. World Forestry Congress 13-22 October 1997, Antalya), Volume: 1, P: 93, Ankara.
3Ayaz, H. (1998) Orman Sınırları Dışına Çıkarma Uygulamasının Yasal Boyutu ve Sosyo-Ekonomik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yöneten: M.F. Türker. Trabzon.
4Mestav, M., 2001. Orman Kanunu ve İlgili Mevzuat, ISBN 975-97564-0-4.
5Yargıtay Kararları
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 30
Sözlü sınav 15 2 10
Ödev 14 2 10
Dönem sonu sınavı 16 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 14 84
Arasınav için hazırlık 6 3 18
Arasınav 1 1 1
Ödev 4 5 20
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 5 20
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü186