Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7361Ormankadastro Hukuku3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Ormanın tanımı, kapsamı, mülkiyetinin açıklanması. Orman kadastrosunun tarihsel gelişim sürecini anlama, orman alanlarının diğer alanlardan farklılığını kavrayabilme ve açıklama, orman kadastrosunu yapabilme, ormanların sahiplerini belirleme.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : orman mülkiyet ve kadastrosu konusunda tarihi süreci bilir, ormanın yasal tanımını anlayıp diğer arazilerden farkını kavrar21,6
ÖK - 2 : zemin incelemesi yapıp, harita ve fotoğraflar kullanarak orman alanlarını diğer alanlardan ayıracak tespit yapabilir ve harita üretebilir 51,6
ÖK - 3 : orman vasıf ve mülkiyeti konularında kapsamlı rapor hazırlama becerisi kazanır101,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Türk hukukunda ormanın tanımı, kapsamı, mülkiyeti, ulusal ve uluslararası düzeyde orman kadastrosunun tarihsel gelişim süreci, Türkiye?de orman kadastrosu yapmaya yetkili/görevli birimler ve kadastronun yapılışı, orman niteliğinin belirlenmesi kriterleri, orman kadastro çalışmalarının kesinleşmesi, İtiraz ve hak düşürücü süreler, Kesinleşmiş orman kadastrosunun yasal sonuçları, arazi kadastrosu-orman kadastrosu etkileşimi ve ilişkileri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Kadastronun tarifi ve tarihi süreç
 Hafta 2Türkiye'de orman tahdit tarihi
 Hafta 3Eski tarihli orman tahdit çalışmaları, başarılar ve başarısızlıklar
 Hafta 4Orman Kanununda kadastro mevzuatı
 Hafta 5Orman mülkiyetinin kadastro üzerine etkisi
 Hafta 6Kadastro Kanunu kapsamında orman kadastrosu
 Hafta 7Orman kadastrosunnun temel sorunları
 Hafta 8Orman kadastrosunda kullanılan bilgi ve belgeler
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Orman kadastro uyuşmazlıklarının yargısal boyutu
 Hafta 11Orman kadastro davalarında bilirkişilik
 Hafta 12Orman kadastro uyuşmazlıklarında yargı kararları
 Hafta 13Öğrenci ödev sunumu
 Hafta 14Öğrenci ödev sunumu
 Hafta 15Sözlü sınav
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ayaz, H., Ders Notu ve Örnek Olaylar
2Ayanoğlu S., 1985. Hukuksal Açıdan Orman Emlaki ve Orman Mülkiyetinin Temelleri, İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi, VI+173, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Ayaz, H., 2004. Türkiye Ormancılığında 4785 Sayılı Yasa?nın Uygulanması ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Danışman: Prof.Dr. Cantürk GÜMÜŞ, IX+163, Trabzon
2Gümüş, C., 2004. Ormancılık Politikası, Cilt I, KTÜ. Orman Fakültesi, Genel Yayın No: 216, Fakülte Yayın No: 34, Trabzon.
3Mestav, M., 2001. Orman Kanunu ve &221;lgili Mevzuat, ISBN 975-97564-0-4.
4 Yargıtay 20. hukuk Dairesi Kararları
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 20
Sözlü sınav 15 10
Sunum 13 10
Ödev 14 10
Dönem sonu sınavı 16 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 14 84
Arasınav için hazırlık 8 1 8
Arasınav 2 1 2
Ödev 5 6 30
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 3 30
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü198