Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7214Bocek Ekolojisi Ve Epidemi3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Ekolojik ilkelerin uygulama yaklaşımlı sentezini sağlamak. Bireyden populasyon, topluluk ve ekosistem ekolojisine değişen sırada ekoloji eğitimi vermek. Teorik kapsam yanında, zararlılarla mücadelede ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında ekoloji bilgisinin kullanılmasını da içerecek şekilde laboratuar ve arazi ekolojik araştırma yöntemlerini göstermek.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : popülasyonlar, topluluklar, ekosistemler ve doğal peyzajlar düzeyinde ekolojik bileşenler üzerinde geniş tabanlı bilgi edinebilecekler. 3,41
ÖK - 2 : böceklerin çevrenin canlı ve cansız bileşenleri ile etkileşimlerine odaklı tanımlanmış ekolojik ilkeleri çok iyi anlayabilecekler.2,41, 3
ÖK - 3 : böcek ekolojisi ilkeleri ile entomolojideki bilimsel ve uygulamalı hamleler arasındaki ilişkileri anlayabilecekler.3,63, 5
ÖK - 4 : ekolojik terim ve kavramların işlevsel terminolojisini kavrayabilecekler.41, 5
ÖK - 5 : ekolojinin temel ve uygulamalı ilkelerinin daha ileri düzeyde araştırmasında yeterli olacak ekoloji temel altlığını sağlayabilecekler.3,61, 6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Populasyon, populasyon dinamiği, populasyon sistemi tanıtımı, populasyon durumu değişkenleri, böceklerin kendi aralarında ve çevreleriyle etkileşimleri; tür etkileşimleri (niş kavramı, rekabet) , yırtıcılık ve asalaklık, bitkisel beslenme (bitki savunma mekanizmaları) , mutualizm, kommensalizm, nötralizm, ilk elbirliği, göreceli çokluk, tür çeşitliliği, beslenme düzeni, populasyon büyüme modelleri; böceklerin yayılış ve çokluklarında değişikliklere yol açan etkenler; bütünsel ve birimsel organizmalar kavramı; poplasyon döngüleri ve böcek salgınları; populasyon dinamiklerinin simulasyonu; uygulamalar; ekosistem düzeni (üretim, tüketim, ayrıştırma, abiyotik depolama) , tümleşik değişkenler (ekosistemlerde enerji, ekosistemlerde besin döngüsü) , ekosistemlerde böceklerin rolü; peyzaj ekolojisi kavramı, peyzaj yapıları (plaklar, koridorlar, dizeyler, ağlar) , ekotop kavramı, doğal peyzajlarda böceklerin etkileri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Populasyon, populasyon dinamiği, populasyon sistemi tanıtımı, populasyon durumu değişkenleri
 Hafta 2Böceklerin kendi aralarında ve çevreleriyle etkileşimleri
 Hafta 3Tür etkileşimleri (niş kavramı, rekabet), yırtıcılık ve asalaklık, bitkisel beslenme (bitki savunma mekanizmaları)
 Hafta 4Mutualizm, kommensalizm, nötralizm, ilk elbirliği, göreceli çokluk
 Hafta 5Tür çeşitliliği, beslenme düzeni, populasyon büyüme modelleri
 Hafta 6Böceklerin yayılış ve çokluklarında değişikliklere yol açan etkenler
 Hafta 7Bütünsel ve birimsel organizmalar kavramı
 Hafta 8Poplasyon döngüleri ve böcek salgınları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Populasyon dinamiklerinin simulasyonu
 Hafta 11Uygulamalar
 Hafta 12Ekosistem düzeni (üretim, tüketim, ayrıştırma, abiyotik depolama)
 Hafta 13Tümleşik değişkenler (ekosistemlerde enerji, ekosistemlerde besin döngüsü)
 Hafta 14Ekosistemlerde böceklerin rolü
 Hafta 15Peyzaj ekolojisi kavramı, peyzaj yapıları (plaklar, koridorlar, dizeyler, ağlar), ekotop kavramı, doğal peyzajlarda böceklerin etkileri
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Price, P.W., 1997. Insect Ecology, John Wiley and Sons, Inc. NY, 874p
 
İlave Kaynak
1Schowalter T.D., 2006. Insect Ecology. An Ecosystem Approach. 2nd ed. Elsevier Science and Technology, NY, 576p.
2Berryman, A.A., 1986. Population dynamics of forest insects In Forest Insects: principles and practice of population management. Plenum Press, NY. Pp. 51-77.
3Pedigo, L.P., 2002. Economic decision levels for pest populations in Entomology and Pest Management. Fourth Edition. Prentice Hall, NJ. Pp. 255-287 (Chapter 7).
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/04/2016 1 50
Dönem sonu sınavı 16 28/05/2016 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 3 8 24
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 15 45
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü155