Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORML7531Orman İşletmelerinde Etkinlik3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Devlet TOKSOY
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Türkiye?de Devlet Orman İşletmelerinin sahip olduğu kaynakları daha etkin nasıl kullanabileceğini ortaya koymaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Türkiye?deki orman varlığı hakkında bilgi sahibi olur 1,2,3,6,8,101
ÖK - 2 : Türkiye?deki ormancılık örgütü hakkında bilgi sahibi olur1,2,3,4,5,9,10,11,121,5,6
ÖK - 3 : Etkinlik, verimlilik ve başarı kavramlarını bilir1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,3,5
ÖK - 4 : Etkinlik Ölçme Yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan değişkenleri bilir1,5,6,7,8,10,11,121,3,5
ÖK - 5 : Veri Zarflama Analizini bilir1,2,3,4,9,101,3,5
ÖK - 6 : Veri zarflama analizinin ormancılığa nasıl entegre edilebileceğini bilir1,2,3,4,5,6,8,9,101,3,6
ÖK - 7 : Analiz sonucunda etkin ve etkin olmayan işletmelerin nasıl bir yapı gösterdiklerini bilir1,5,6
ÖK - 8 : İşletmelerin etkin olabilmeleri için sahip oldukları kaynakları nasıl ve ne kadar kullanmaları konularında işletmelere yol gösterebilecek bilgilere sahip olur1,2,3,4,5,6,11,121,3,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dünya?da ve Türkiye?de orman varlığı, Türkiye'de ormancılık örgütü, amaçları ve görevleri, İşletmelerde performans ölçümü, Üretim fonksiyonu,, üretim imkanları kümesi, Etkinlik ve ilgili kavramların tanımlanması (etkenlik, başarı, verimlilik vb.),Farrell Etkinlik Ölçümü, Etkinlik ölçme yöntemleri (Oran Analizi, Parametrik ve Parametrik olamayan yöntemler), Veri Zarflama Analizi Tanımı, Gelişimi ve uygulama alanları, Veri Zarflama Analizi Yöntemleri (Klasik ve bulanık veri zarflama analizleri),Girdiye- çıktıya yönelik ve ölçek büyüklüğüne göre veri zarflama analizi, Amaca yönelik analizde kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi (ekonomik, idari, teknik etkinlik),Veri zarflama analizi matematiksel modeli, Etkinlik skorlarının analizi.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dünya?da ve Türkiye'de orman varlığı
 Hafta 2Türkiye'de ormancılık örgütü, amaçları ve görevleri
 Hafta 3İşletmelerde performans ölçümü
 Hafta 4Üretim fonksiyonu,, üretim imkanları kümesi
 Hafta 5Etkinlik ve ilgili kavramların tanımlanması (başarı, verimlilik vb.)
 Hafta 6Farrell Etkinlik Ölçümü
 Hafta 7Etkinlik ölçme yöntemleri (Oran Analizi, Parametrik ve Parametrik olamayan yöntemler)
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Veri Zarflama Analizi Tanımı, Gelişimi ve uygulama alanları
 Hafta 10Veri Zarflama Analizi Yöntemleri (Klasik ve bulanık veri zarflama analizleri)
 Hafta 11Girdi-çıktıya yönelik ve ölçek büyüklüğüne göre veri zarflama analizi
 Hafta 12Amaca yönelik analizde kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi (ekonomik, idari, teknik etkinlik)
 Hafta 13Veri zarflama analizi matematiksel modeli
 Hafta 14Etkinlik skorlarının analizi
 Hafta 15Ödev sunumu ve değerlendirme
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Kecek, G., 2010. Veri Zarflama Analizi – Teori ve Uygulama Örneği. Siyasal Kitapevi, Ankara, 180 s.
 
İlave Kaynak
1Başkaya, Z.ve Avcı, B., 2011. Veri Zarflama Analizi, Dora Kitap, İstanbul, 154 s.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 1 30
Kısa sınav 10 1 10
Proje 3
14
1 5
Sunum 15 1 5
Dönem sonu sınavı 16 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 13 39
Sınıf dışı çalışma 3 4 12
Arasınav 3 1 3
Ödev 3 10 30
Kısa sınav 3 1 3
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 1 3
Dönem sonu sınavı 3 1 3
Toplam Çalışma Yükü93