Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7351Ulusal Orman Envanteri3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Ulusal Orman envanterinin amacını ve planlamasını öğretmek ve diğer gelişmiş ülkelerdeki UEO yapılarıyla karşılaştırmalı olarak Türkiye için bir model oluşturmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Orman envanterinin ulusal bazda yapılması gerektiğini anlayacaklardır.1,111,3,5
ÖK - 2 : Hangi verilerin nerelerden toplanacağını bileceklerdir.1,111,3,5
ÖK - 3 : Değişik kaynaklardan elde ettikleri verileri birleştirebileceklerdir.2,3,5,61,3,5
ÖK - 4 : Verileri geçerli bir tabana oturtabileceklerdir.1,3,111,3,5
ÖK - 5 : Bir orman envanterinin planlamasını yapabileceklerdir.111,3,5
ÖK - 6 : İşbölümü ve organizasyonun önemini kavrayabileceklerdir.111,3,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
UOE'nin amaçları, Veri kaynakları ve bilgi toplama yöntemleri, Veri işleme ve değerlendirme yöntemleri, UOE'de uzaktan algılamanın yeri ve önemi, Çok Fazlı Envanter, Veritabanı oluşturma, Türkiye Ulusal Orman envanteri modeli, Güncelleştirme teknikleri, UOE'nin planlanması ve organizasyonu
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Orman envanteri kavramı
 Hafta 2Orman Envanterinde toplanan bilgilerin taşıdığı özellikler, bilgi öncelikleri
 Hafta 3Orman envanter amaçlarının belirlenmesinde kullanılan temel ölçütler
 Hafta 4Envanter maliyeti, masraf faktörleri
 Hafta 5Ulusal Orman evnanteri kavramı
 Hafta 6Ulusal Orman envnaterinin diğer ülkelerdeki durumu
 Hafta 7Ulusal orman Envanter sistemleri
 Hafta 8Orman Envanterinde bilgi Akışı (entegrasyon)
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10Türkiye ulusal orman envanterinin temel çatısı
 Hafta 11Türkiye ulusal Orman Envanter modelinin gerek duyduğu altlıklar
 Hafta 12türkiye ulusal Orman Envanterinde ulusal Öncelikler
 Hafta 13Türkiye ulusal Orman Envanterinde Uluslararası öncelikler
 Hafta 14Öğrenci sunumları
 Hafta 15Ulusal Orman Envanteri Planlaması ve Başarı Analizleri
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Köhl, M., Magnussen, S., Marchetti, M.2006; Sampling Methods, Remote Sensing and GIS Multiresource Forest Inventory,Springer, ISBN 3-540-32571-9, Heidelberg
2Kangas, A. and Maltamo, M. 2006; Forest Inventory, Springer, ISBN-10 1-4020-4379-1, The Netherlands
3Anz, C. Paivien, R. and Köhl, M. 2004; Study on European Forestry Information and Communication system, Reports on forest Inventory and Survey systems, Volume 1 and Volume 2, Finland
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2016 3 30
Sunum 14 2016 3 20
Dönem sonu sınavı 16 2016 3 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 10 30
Sınıf dışı çalışma 3 10 30
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 10 50
Arasınav 3 1 3
Uygulama 3 6 18
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 3 8 24
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 3 24
Dönem sonu sınavı 3 5 15
Diğer 1 5 5 25
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü219