Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORML7561Odun Dışı Orman Ürünlerinde Konumsallaştırma3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bitkisel ve hayvansal kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünlerin konumsal dağılım alanlarının haritalandırılması
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : ODOÜ'nün konumsal dağılım alanlarının belirlenmesinin önemi2,33,5,
ÖK - 2 : Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı ODOÜ'nün haritalandırılmasına yönelik istatistiksel modelleme teknikleri öğrenilecek2,33,5,
ÖK - 3 : Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı ODOÜ'nün haritalandırılmasına yönelik CBS analiz yöntemleri öğrenilecek2,33,5,
ÖK - 4 : CBS ile konumsal dağılım haritalarının üretilmesi sağlanacak2,33,5,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Odun Dışı Orman Ürünlerinin yayılış alanlarının belirlenmesinin önemi, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) yaklaşımı kapsamında Odun Dışı Orman Ürünlerinin konumsal dağılımının belirlenmesinin önemi, Konumsal dağılımın belirlenmesine yönelik envanter karnesi kullanımı, CBS’de veri tabanı kurulması, Konumsal dağılımların tespitine yönelik lojistik regresyon analizi, ayırım analizi, sınıflandırma ağacı tekniği ve genelleştirilmiş eklemeli model gibi bazı istatistiksel modelleme tekniklerinin kullanılması, CBS’de Thiessen poligon, Sorgulama ve Kriging analizi gibi yöntemlerle konumsal dağılım haritalarının türetilmesi
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Odun Dışı Orman ürünlerinin konumsal dağılım alanlarının belirlenmesinin önemi
 Hafta 2ETÇAP yaklaşımıyla ODOÜ?nün planlara yansıtılması aşaması
 Hafta 3Konumsal dağılımın belirlenmesine yönelik envanter karnesi kullanımı
 Hafta 4CBS?de veri tabanı kurulması ve uygulaması
 Hafta 5Lojistik regresyon analizi, örnek çalışma ve uygulaması
 Hafta 6Ayırım (Diskriminant) analizi, örnek çalışma ve uygulaması
 Hafta 7Lojistik regresyon analizi sonucu elde edilen modellerin CBS veri tabanında koşturulması
 Hafta 8Sınıflandırma ağacı tekniği, örnek çalışma ve uygulaması
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Genelleştirilmiş eklemeli model, örnek çalışma ve uygulaması
 Hafta 11CBS?de sorgulama ve uygulaması
 Hafta 12Thiessen polygon ve uygulaması
 Hafta 13Geostatistical analiz ve uygulaması
 Hafta 14CBS?de harita oluşturma ve çıktıya hazır hale getirme
 Hafta 15Ödev sunumu ve değerlendirme
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Wing G.M, Bettinger, P. 2008. Geographic Informational Systems Applications in Natural Resource Management, 2. Edition, Oxford University Press, Canada.
2ArcGISTM10 Desktop Uygulama Dökümanı, Esri Türkiye.www.islem.com.tr
3SPSS Institute Inc. (2006) SPSS Base 15.0 Users Guide, 783p.
4SAS Institute Inc. (2013). SAS 9.1 help and documentation. SAS Institute Inc., Carry, N.C.
5FAO, 2001. Resource assesment of non-wood forest products, Experiance and biometric principles, Non Wood Forest Products Series No 13, Rome.
6Özkan, K., Şentürk, Ö., Mert, A., Negiz, M.G. 2015. Modeling and mapping potential distribution of Crimean juniper ( Bieb.) using correlative approaches Juniperus excelsa Bieb.) using correlative approaches. Journal of Environmental Biology, Special issue, 36: 9-15
7Özkan, K., Berger, U., 2014. Predicting The Potential Distribution of Plant Diversity In The Yukarigökdere Forest District of The Mediterranean Region. Polish Journal of Ecology, 62: 441-454.
8Özkan, K. 2013. Using the non-parametric classifier CART to model Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich) distirbution in a mountain Mediterranean forest district. Pol. J. Environ. Stud. 22(2):495-501.
9Güner, Ş.T., Özkan, K., Çömez, A., 2011. Key factors in the site selection of Rosa canina (L.)– aplying the generalized additive model. Polish Journal of Ecology, 59(3): 475-482.
 
İlave Kaynak
1Yomralıoğlu, T. 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel kavramlar ve Uygulamalar, Seçil Ofset, İstanbul
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Ödev 9 9/5/2021 1 50
Dönem sonu sınavı 16 04/07/2021 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 13 39
Sınıf dışı çalışma 4 13 52
Laboratuar çalışması 0 0 0
Uygulama 5 4 20
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 5 9 45
Proje 1 1 1
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 6 18
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü176