Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORML7461Odun Üretim Faaliyetinde Risk Analizi3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Saliha ÜNVER
Diğer Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Saliha ÜNVER
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Odun üretim faaliyetlerinin değişik aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği açısından olası tehlikeleri tanıma, belirleme ve değişik risk değerlendirme yöntemlerini uygulama, doğru önlemler geliştirerek risk derecesini azaltabilme becerisini kazandırmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Odun üretiminin her bir aşaması için tehlikeleri tanımlayabilme2,3
ÖK - 2 : Risk analizinin aşamalarını ve amacını bilme1,3
ÖK - 3 : Risk değerlendirmenin temel ilkelerini tanıyabilme1,3
ÖK - 4 : Farklı risk değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme2,4,6
ÖK - 5 : Alınması gereken önlemleri belirleyebilme1,4
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Odun üretim faaliyetlerinin aşamaları, Tehlikelerin sınıflandırılması ve belirlenmesi, Risk analizinin tanımlanması, amacı ve temel ilkeleri, Risk analizi aşamaları, Risk değerlendirme yöntemleri, Ormancılık faaliyetleri için risk değerlendirme yöntemlerinin uygulaması, Zarar azaltma önlemleri
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tehlike ve risklerin tanımlanması
 Hafta 2Risk analizinin amacı, önemi ve fonksiyonları
 Hafta 3Risk analizinin aşamaları
 Hafta 4Tehlike kaynakları
 Hafta 5Risk değerlendirme yöntemleri
 Hafta 6L tipi matris ve Fine Kinney yöntemleri
 Hafta 7Hata ağacı analizi ve Neden-Sonuç analizi
 Hafta 8Ön tehlike analizi ve İş güvenlik analizi
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Ödev sunumları
 Hafta 11Risklerin giderilmesi ve azaltılması
 Hafta 12Odun hasat faaliyetlerinde risk analizi uygulamaları
 Hafta 13Kısa sınav
 Hafta 14Bölmeden çıkarma faaliyetlerinde risk analizi uygulamaları
 Hafta 15Odun transportu faaliyetlerinde risk analizi uygulamaları
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Gadow, K.V. 2001; Risk Analysis in Forest Management, SPRINGER-SCIENCE and BUSINESS MEDIA, B.Y. , Germany.
2Andaç, M. 2013; Risk Değerlendirme Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları, Ankara, 46s.
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 30
Yıl içi çalışma 10 2
Kısa sınav 13 1 20
Dönem sonu sınavı 16 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 13 39
Sınıf dışı çalışma 3 12 36
Arasınav için hazırlık 2.5 8 20
Arasınav 1 1 1
Ödev 2 10 20
Kısa sınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 6 18
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü136