Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORML7193Uluslararası Orman Politikası3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Diğer Öğretim ÜyesiYrd.Doç.Dr. Hüseyin AYAZ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Uluslararası ormancılık politikasındaki gelişmeler ve değişiklikler hakkında bilgi vermek ve ormancılık ile ilgili uluslar arası anlaşmaları ve bu anlaşmaların işleyişlerini öğretmek.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : uluslararası, ulusal ve çevre politikaları ve mevzuatı öğrenecek.2,81
ÖK - 2 : politika geliştirme ve müzakere süreçleri hakkında bilgi edinecek.2,81
ÖK - 3 : çeşitli politika aktörlerinin rolü ve farklı bakış açıları hakkında bilgi edinecek.2,61
ÖK - 4 : politika hedeflerine ulaşmak için politika araçları ve uygunluğu hakkında bilgi edinecek.2,61
ÖK - 5 : uluslararası orman politikasının güncel konuları da dahil olmak üzere : ormansızlaşma, yasadışı kullanım ve ticareti, orman ve iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması ve uluslararası kalkınma, ormanların korunması ve orman sertifikasyon sistemleri hakkında bilgi edinecek.2,5,61
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Orman yönetimi için politika ve yönetişim çerçevesi. Ulusal ve uluslararası bağlamda politika süreçleri. Politika geliştirme ve uygulamada farklı aktörlerin rolü. Farklı politika araçları ve politika amaçlarına ulaşmak için uygun görüşlerin değerlendirilmesi. Yasa dışı orman ürün girişi ve ticareti, sertifikalandırma ve iklim değişikliği. Farklı bakış açılarından kabul edilebilir uluslararası orman politikasının güncel konuları ve bu konularda politika açısından kritik düşünme kapasitelerinin geliştirilmesi. Ormancılıkla ilgili uluslar arası anlaşmalar.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Sürdürülebilir arazi kullanım İlkeleri
 Hafta 2Çevre yönetim sistemlerinin İlkeleri
 Hafta 3Standartlar ve sertifikasyon sistemleri, ISO 14001, FSC ve AFS sistemleri de dahil
 Hafta 4Toplum orman yönetimi için uluslararası yaklaşımlar ve tarihçesi
 Hafta 5Topluluk (katılımcı)ormancılık uygulamaları
 Hafta 6Montreal süreci de dahil olmak üzere orman yönetimi için düzenleyici çerçeve
 Hafta 7Uluslararası sözleşmeler ve ulusal biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri
 Hafta 8Hiyerarşi planlaması ve yönetim süreçleri
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Arazi kullanım planlaması ve peyzaj yorumlanmasına karar verme
 Hafta 11Uygulama kodları, uygulama, ve inceleme
 Hafta 12Arasınav
 Hafta 13Orman politikasındaki uluslararası gelişmeler
 Hafta 14Uluslar arası sözleşmeler (Rio sözleşmesi, Bern sözleşmesi, Viyana süreci)
 Hafta 15AB süreci ve Türkiye ormancılığının adaptasyonu
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1David Humphreys, 1996, Forest Politics, ISBN:1 85383 378 9, London
 
İlave Kaynak
1Robert C. Repetto, Malcolm Gillis, 1988, Public policies and the misuse of forest resources, ISBN:0521-34022-5,New York
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 19/04/2022 1 30
Yıl içi çalışma 12 11/05/2022 1 20
Dönem sonu sınavı 16 15/05/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı