Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7360Orman Suçları3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hüseyin AYAZ
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : orman suçlarını tanımlar ve sınıflandırır3,6,81,5
ÖK - 2 : orman suçları ile ilgili tarihsel süreci bilir, güncel hukuk kurallarını bilir, yorumlar3,6,81,5
ÖK - 3 : orman suçlarının neden olduğu zararları hesaplayabilir3,6,81,6
ÖK - 4 : Orman Kanunu'nda yer alan suç tanımları ile işlenen orman suçlarını kıyaslar, yorumlar 3,6,81,6
ÖK - 5 : ormanların korunması ile ilgili yeni yaklaşımlar tasarlar3,6,81,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Suç ve orman suçları
 Hafta 2Orman suçlarında tarihi ve yasal süreç
 Hafta 3Orman Kanununda ve diğer kanunlarda belli başlı orman suçları
 Hafta 4Orman suçlarının sınıflandırılması
 Hafta 5Orman suçları için ön görülmüş cezalar
 Hafta 6Orman suçlarında cezaları etkileyen haller
 Hafta 7Kanunlarda öngörülen cezaların orman koruma üzerine etkileri
 Hafta 8 Orman suçları nedeni ile oluşan zararların hesabı
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Türkiye?de orman suçları ve istatistik bilgiler
 Hafta 11Orman suçlarının yargıya taşınması ve davaların takibi
 Hafta 12Orman suçları ile ilgili örnek yargı kararları
 Hafta 13Orman suçları ile ilgili örnek yargı kararları
 Hafta 14Öğrenci ödevlerinin teslimi ve sunumlar
 Hafta 15Sözlü sınav
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ayanoğlu Ayanoğlu, S., ve Güneş, Y., Orman Suçları, İÜ. Orman Fakültesi, Yayın No: 471, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Ayaz, H., 1996. Ağaç Kesme Suçlarında Tazminat ve Ağaçlandırma Bedeli Hesabı, KTÜ. Orman Fakültesi Seminerleri, Seminer Serisi No: 2, 123-129, Trabzon.
2Gümüş, C., 2004. Ormancılık Politikası, Cilt I, KTÜ. Orman Fakültesi, Genel Yayın No: 216, Fakülte Yayın No: 34, Trabzon.
3Gümüş, C., 1992. Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Suçlarının Nedenleri, Doktora Tezi, KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon.
4Mestav, M., 2001. Orman Kanunu ve İlgili Mevzuat, ISBN 975-97564-0-4.
5Yargıtay Kararları
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 10.11.2021 1 30
Sözlü sınav 15 25.11.2021 2 10
Sunum 14 30.11.2021 2 10
Dönem sonu sınavı 16 10.01.2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 14 84
Arasınav için hazırlık 15 1 15
Arasınav 2 1 2
Ödev 4 6 24
Dönem sonu sınavı için hazırlık 15 1 15
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü184