Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7164Orman İşletme Amaçlarının Saptanması3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet MISIR
Diğer Öğretim ÜyesiDoç.Dr. Nuri BOZALİ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere orman işletmelerinde amaç/amaçlar kavramını tanıtmak, Orman mühendislerini bilimsel karar verme teknikleri ile donatmak, sistem anlayışı ile ormancılık disiplininde en iyi kararların alınması mantığını kazandırmak. doğrusal programlama ve amaç programlama teknikleri ile kısıtlı orman kaynaklarından azami derecede yararlanmak için model kurma, çözme ve sonuçlarını tahlil etme becerisini kazandırm
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Ormancılık çekirdek derslerin konularını hatırlar ve orman amenajmanı ile ilişkiye getirebilecekler2,31,3,
ÖK - 2 : Orman Amenajman amaçlarını ve önceliklerini belirleyebilirler2,41,3,
ÖK - 3 : Örnek bir çalışmada, Amaç programlama ve doğrusal programlama gibi yöneylem araştırması tekniklerini kullanarak orman işletme amaçlarını belirleyebilirler.3,63,
ÖK - 4 : Hazırladıkları orman amenajman planını takdim eder ve alınan plan kararlarını toplum (paydaşlar) karşısında savunabilecekler1,41,5,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Genel olarak ve ormancılıkta amaç kavramı. Bir "sistem" olarak orman işletmeciliği. Planlama sürecinin bir bölümü olarak amaç sistemleri ve işletme amacı kavramları. Ormancılıkta amaçlar (temel ve türevsel amaçlar) . Ormancılıkta işletme amaçlarının saptanması. Amaç saptamada temel öğeler. Amaç saptamada temel yöntemler ve karar süreçleri. Orman işletmeciliğinde amaçların uygulanabilirlik koşullarının irdelenmesi. Ormancılıkta işletme amaçlarının saptanmasına ilişkin uygulamalar. Çözüm örnekleri ve tartışma.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Orman, Orman işletmeciliği, Amaç, İşletme Amacı
 Hafta 2Ormancılıkta amaçlar (temel ve türevsel amaçlar)
 Hafta 3Amaç saptamada temel öğeler. Amaç saptamada temel yöntemler ve karar süreçleri.
 Hafta 4Orman işletmeciliğinde amaçların uygulanabilirlik koşullarının irdelenmesi
 Hafta 5Orman işletmeciliğinde amaçların uygulanabilirlik koşullarının irdelenmesi
 Hafta 6Ormancılıkta işletme amaçlarının saptanmasında kullanılabilecek yöntemler
 Hafta 7Yöneylem Araştırması, tanımı ve yöntemler
 Hafta 8Doğrusal Programlama
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Amaç programlama ve tamsayılı programlama, Ödev 2
 Hafta 11Yöneylem Araştırması tekniklerinin orman kaynaklarının planlanmasında kullanımı
 Hafta 12Ödev
 Hafta 13Orman fonksiyonları ve işletme amaçlarının ilişkilendirilmesi
 Hafta 14Örnek bir problemin tanımlanması ve çözümü
 Hafta 15Sunum ve değerlendirme
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Lawrence S Davis, K. Norman Johnson, Peter S. Bettinger, Theodore E. Howard, 2001; Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values
 
İlave Kaynak
1Orman amenajman yönetmeliği, 2008; OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi, Ankara
2Köse, S., 1996; Orman İşletmelerinin Planlanmasında Yöneylem Araştırması Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları, Trabzon.
3Eraslan, İ., 1982; Orman Amenajmanı, İstanbul.
4Kapucu, F., 2004; Orman Amenajman, KTÜ Yayınları, No 215, Trabzon.
5Başkent, EZ. 2004, Yöneylem Araştırması: Modelleme ve doğal kaynak uygulamaları,Trabzon
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2022 1 30
Ödev 12 2022 2 10
Dönem sonu sınavı 16 2022 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 10 30
Arasınav için hazırlık 5 2 10
Arasınav 2 1 2
Uygulama 3 2 6
Ödev 3 6 18
Proje 5 5 25
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 2 10
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü145