Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7390Orman Yol.Çev.Etki Değ.3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilerin orman yolu inşaatlarının orman kaynakları üzerine çevresel etkileri ve bunların azaltılmasına ilişkin yapım tekniklerin hakkında bilgilendirmektir. Ders kapsamında modern ve çevreye duyarlı orman yolu yapım tekniği, planlaması ve çevresel boyutlu olarak değerlendirilme yetisine ulaşmaları ile uygulamaya aktarılması için yeterli bilgiye ulaşmaları hedeflenmektedir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : orman yolu yapımı ve temel ilkelerini tanımlayabilmeli ve orman ekosistemi ile çevresel ilişkilerini bilmelidirler.1,2,41
ÖK - 2 : orman yolu planlama ünitelerinde, çevreye duyarlı orman yolu planlaması ve temel gereksinimleri ile prosedürü bilmelidirler.1,2,41,3,5
ÖK - 3 : belirlenen plan ünitesi için çevresel etkileri dikkate alan modern yapım tekniklerinden hangisinin uygulanacağını bilmelidirler.1,3,7,91,3,5
ÖK - 4 : çevreye duyarlı yol planlarını ve bunların kontrolüne ilişkin yapmış oldukları çalışmaları sunabilmelidirler.5,95
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Orman yollarının planlama ve inşaat biriminde çevre üzerine olan pozitif ve negatif etkilerinin belirlenmesi, yol inşaatlarından kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerden kaçınma veya azaltma yöntemleri, dikkate alınacak çevresel önlemler, güzergah veya teknolojik alternatiflerin belirlenmesi, proje uygulamalarının kontrolu ve sonuçlarının izlenmesi.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Orman yolları, yol planlama ve yapım çalışmaları
 Hafta 2Çevresel etki değerlendirme ve ormancılıkta uygulamaları
 Hafta 3Orman yolu yapımının orman ekosistemine etkileri
 Hafta 4 Orman yolu yapımında kazı yöntemleri
 Hafta 5Toprak kazı işleri ve çevre bileşenleri
 Hafta 6Toprak kazı işlerinde riskler
 Hafta 7Belirteçler ve tanımları
 Hafta 8Orman yolları için ÇED yöntemi
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10ÇED için veri toplama
 Hafta 11Toprak, su, vejetasyon, atmosfer, Sosyo-ekonomik koşullar, kültürel miras verilerinin haritalaması
 Hafta 12Coğrafi bilgi sistemlerinde değerlendirme katmanı oluşturma
 Hafta 13Planlanan orman yollarının sayısal ortamda ÇED değerlerinin elde edilmesi, kısa sınav
 Hafta 14Çevre etkileri enaz olan yolların belirlenmesi
 Hafta 15Proje sunumları
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Erdaş, O., 1997; Orman Yolları I, KTÜ yayınları, No: 187, Trabzon
2OGM, 2008; Orman yolları planlaması, yapımı ve bakımı, Orman Genel Müdürlüğü, Tebliğ No: 292, Ankara
 
İlave Kaynak
1Türkiye Ormancılar Derneği, 1998; Çevresel Etki Değerlendirilmesi, SETA Matbaacılık, Ankara
2Gümüş, S., 2003, Üretim, Milli Park ve Yangına Hassas Alanlarda Orman Yol Ağının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlanması, Basılmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 15/11/2021 1 30
Ödev 15 19/12/2021 1 20
Dönem sonu sınavı 16 03/01/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Laboratuar çalışması 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 7 10 70
Proje 0 0 0
Kısa sınav 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü71