Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7363Orman Davalarında Bilirkişilik3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hüseyin AYAZ
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : bilirkişilik müessesesini anlayabilir, bilirkişilerin yetki ve sorumluluklarını kavrar, açıklar 3,6,81,6
ÖK - 2 : orman suçlarına yönelik bilirkişi raporu hazırlayabilir3,6,82,3
ÖK - 3 : orman vasfı ve mülkiyetine yönelik bilirkişi raporu hazırlayabilir 3,6,82,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Hukuk sistemi içinde bilirkişilik
 Hafta 2Teknik bilirkişi olarak atanma koşulları ve kısıtlar
 Hafta 3Bilirkişinin görev, yetki ve sorumlulukları
 Hafta 4Orman davalarında bilirkişi olarak görevlendirilme ehliyeti
 Hafta 5Bilirkişi olarak incelenmesi gerekli belgeler
 Hafta 6Orman hukuk davalarında bilirkişilik
 Hafta 7Orman suçlarına yönelik ceza davalarında bilirkişilik
 Hafta 8 Bilirkişinin arazi keşfi sırasında yapacağı işler
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Bilirkişi raporlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
 Hafta 11Hukuk davalarında örnek bilirkişi raporları üzerinde değerlendirmeler
 Hafta 12Ceza davalarında örnek bilirkişi raporları üzerinde değerlendirmeler
 Hafta 13Bilirkişikle ilgili üst yargı kararları
 Hafta 14Öğrenci ödevleri sunumu
 Hafta 15Sözlü sınav
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ayaz, H., Ders Notu ve Örnek Olaylar.
2Ayaz, H., Ormancılıkta Mülkiyet Sorununun Çözümünde Keşif ve Bilirkişilik, KTÜ. Orman Fakültesi Seminerleri, Fakülte Yayın No: 49, Sayfa: 120-126, Trabzon, 1995
 
İlave Kaynak
1Deryal, Y., 2002. Hukukun Temel Kavramları (Hukuka Giriş), 3. Baskı, Baskı: Celepler Matbaacılık, Dağıtım: Derya Kitabevi, XXI+290, Trabzon.
2Gümüş, C., 2004. Ormancılık Politikası, Cilt I, KTÜ. Orman Fakültesi, Genel Yayın No: 216, Fakülte Yayın No: 34, Trabzon.
3Mestav, M., 2001. Orman Kanunu ve İlgili Mevzuat, ISBN 975-97564-0-4.
4Polat, Mehmet, 2007. Bilirkişilik Rehberi, TMMOB. Orman Mühendisleri Odası, Yayın NO: 26.
5Yargıtay Kararları
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 10.11.2021 1 30
Sözlü sınav 15 11.11.2021 2 10
Ödev 14 10.12.2021 2 10
Dönem sonu sınavı 16 05.01.2022 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 14 84
Arasınav için hazırlık 30 1 30
Arasınav 1 1 1
Ödev 10 1 10
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 3 30
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü198