Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7261Orman Genetik Kayn. Korunm.3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı ormanların genetik kaynak olarak korunması yollarını ve önemini öğretmektir. Öğrencilere ormanların sürdürülebilir yönetimi ve geliştirilmesinde gen kaynaklarının korunmasının gereği ve kuralları anlatılmaktadır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : orman genetik kaynaklarının korunması ilkelerini öğreneceklerdir1,4,81
ÖK - 2 : ormanların genetik kaynak olarak korunmasında uluslararası işbirliğinin yollarını öğreneceklerdir4,6,11,121
ÖK - 3 : genetik kaynak olarak korunma önceliği olan türlerin seçim kriterlerini öğreneceklerdir1,4,6,105
ÖK - 4 : genetik kaynakların in situ ve ex situ korunması yollarını öğreneceklerdir.1,4,6,106
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Biyoçeşitliliğin ve Farklı Orman Ekosistemlerinin Tanıtımı, Genetik Çeşitlilik, Genetik Çeşitliliği Azaltan Etmenler, Hedef Türlerin ve Hedef Bölgelerin Belirlenmesi. Veri tabanının oluşturulması, Genetik kaynakların "in situ" korunması yöntemleri, Genetik kaynakların "ex situ" korunması yöntemleri, Genetik kaynakların korunmasındaki engeller, Genetik kaynakların korunmasında ulusal ve uluslararası İşbirliği.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş, Biyolojik çeşitlilik
 Hafta 2Ekosistem tanımı, orman ekosistemleri
 Hafta 3Biyolojik çeşitlilik tür düzeyi, Biyoçeşitliliğinişlevsel düzeyi, Biyoçeşitliliği ekosistem düzeyi
 Hafta 4Biyolojik çeşitliliğin kaybı, Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler
 Hafta 5Biyolojik çeşitliliğin korunması
 Hafta 6Genetik çeşitlilik, genetik çeşitliliğin belirlenebilmesi yöntemleri
 Hafta 7Orman genetik kaynaklarını tehdit eden etmenler
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Gen kaynaklarının korunmasında silvikültürel işlemler
 Hafta 10Orman genetik kaynaklarının korunması ve kullanılması için öncelikli faaliyetler ve stratejiler
 Hafta 11Orman genetik kaynaklarının korunması ve kullanılması için öncelikli faaliyetler ve stratejiler
 Hafta 12Genetik kaynakların korunmasında in situ koruma yolları
 Hafta 13Genetik kaynakların korunmasında ex situ koruma yolları
 Hafta 14Orman genetik kaynakların korunmasında ulusal ve uluslararası işbirliği
 Hafta 15Bilgi eksikliklerinin giderilmesi: genetik varyasyon modelleri, orman genetik kaynakları veritabanı
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Işık, K. 1996; Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız, Orman Bakanlığı Yayın No: 13, Ankara.
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 1 30
Kısa sınav 10 1 5
Sunum 13 1 5
Ödev 14 1 10
Dönem sonu sınavı 16 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 2 7 14
Arasınav 1 1 1
Ödev 3 12 36
Proje 3 10 30
Kısa sınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 8 16
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 2 8 16
Toplam Çalışma Yükü201