Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7255Applications of GIS in Forestry3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim Diliİngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı:
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) fonksiyonlarının ormancılık sektöründe potansiyel kullanımına yönelik pratik uygulama becerilerinin kazandırılması ve orman amenajmanı, havza amenajmanı, yangın amenajmanı, yetişme ortamı haritacılığı, biyoçeşitlilik koruma ve kırsal planlama disiplinlerinde örnek uygulamalar ile Arc/Info CBS yazılımını etkin kullanma
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Geniş kapsamlı konumsal veri tabanı kurar ve yönetir2,9,11,123
ÖK - 2 : Konumsal veri tabanından katmanları çakıştırır ve sonucu yorumlar1,9,113
ÖK - 3 : Arc/Info CBS yazılımı ile orman amenajmanı, havza amenajmanı, yangın risk yönetimi ve yetişme ortamı sınıflandırması konularında ilgili tematik haritaları türetir4,9,10,11,123,4
ÖK - 4 : Konumsal verileri bir CBS yazılımından başka bir CBS yazılımına ortak değişim formatlarını kullanarak aktarır94,6
ÖK - 5 : Gerçek ormancılık problemlerini Arc/Info CBS yazılımı ile tanımlar, çözer, haritalandırır ve sonuçları yorumlar1,2,94,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Coğafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) temel işlevleri, veri tabanı işletim sistemi ve tasarımı, graifk ve öznitelik veri yapıları, harita matematiği, kartoğrafik modelleme,GRID CBS uygulamaları, Internet CBS, nesne tabanlı CBS, Orman Üstü planlama birimi örnek alanının ArcGIS CBS yazılımı ile sorgulanması ve konumsal analizi, 3D modelleme, eğim-bakı analizleri,
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma ve ders içeriğinin sunumu
 Hafta 2Bilgi sistemleri, Coğafi Bilgi Sistemleri (CBS) kavramı, genel prensipleri ve bileşenleri
 Hafta 3CBSnin ormancılıkta örnek uygulamaları
 Hafta 4Veri, bilgi ve konumsal veri
 Hafta 5Konumsal (grafik ve öznitelik) veri
 Hafta 6Veri kaynakları, veri kalitesi ve bileşenleri
 Hafta 7Vektör ve raster veri modelleri ve karşılaştırılması
 Hafta 8Konumsal detaylar (nokta, çizgi, alan ve metin) ve mutlak ve nispi konumsal ilişki (topoloji) kavramı
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Arc/Info CBS yazılımlarının tanıtılması
 Hafta 11CBS nin temel fonksiyonları: Konumsal veri girişi (sayısallaştırma), veri ayıklama ve topoloji oluşturma
 Hafta 12Ödev 1: Sayısallaştırma ve veri tabanı kurma
 Hafta 13Konumsal sorgulama ve yeniden sınıflandırma fonksiyonları
 Hafta 14Ödev 3
 Hafta 15Proje: Orman Üstü planlama birimi örnek alanının Arc/Info CBS yazılımı ile sorgulanması
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Aranoff S., 1989. Geographic Information Systems: A Management Perspective. Ottawa, Canada. WDL Publications.
2ESRI, 1993. Understanding GIS - The ARC/INFO Method. Environmental Systems Research, California, USA
3Arc/Info Manuel, ESRI, USA
 
İlave Kaynak
1Yomralıoğlu T. 1999, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Trabzon Turkey
2Başkent, E.Z. 1995. Türkiye ormancılığı için nasıl bir CBS kurulmalıdır? Ön çalışma ve kavramsal yaklaşım: A conceptual framework for spatial forest information systems for Turkish forestry: a preliminary study, Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 21(5) 493-505.
3Sivrikaya F., Çakır G., Keleş S. and Başkent, E.Z. ?Geoinformatics for Natural Resource Management? (Ed: ??) Chapter ??: Spatiotemporal Dynamics Of Land Use/Land Cover And Timber Carbon Storage: A Case Study From Bulanikdere, Turkey,2008
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 12/11/2016 2 30
Proje 14 24/10/2016 2 10
Ödev 8
13
14
12/12/2016
16/12/2016
23/12/2006
2
2
2
10
Dönem sonu sınavı 16 14/01/2016 3 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 4 6 24
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 0 0 0
Arasınav 0 0 0
Uygulama 6 4 24
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 6 10 60
Proje 6 10 60
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 5 1 5
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü225