Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORML7430Ormancılıkta Konumsal Planlama3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Ormanların ekosistem tabanlı çok amaçlı planlanması (ETÇAP) yaklaşımına uygun amenajman planların tasarlanmasında konumsal özelliklerin belirlenmesi ve kombine optimizasyon teknikleri (tavlama benzetimi gibi) ile planların uygulamaya yönelik düzenlenmesi.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Öğrenciler Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ileri düzey konumsal analizleri yapar9,10,121,3
ÖK - 2 : Komşuluk mesafesi, yakınlık mesafesi, erteleme süresi, kesim bloğu ve açma alanı gibi konumsal parametrelerini kavrar ve planlamaya yansıtır.8,103,4
ÖK - 3 : Optimizasyon ve simülasyon tekniği ile hazırlanmış uzun vadeli stratejik ve orta vadeli taktiksel planları hazırlar ve yorumlar3,106
ÖK - 4 : Kombine optimizasyon tekniklerini (Tavlama benzetimi, Tabu arama gibi) konumsal planlamada kullanır4,126
ÖK - 5 : Konumsal parametreler ile birlikte parçalılık indekslerinin höristik yöntemlerle kontrolünü sağlar ve plan çıktılarını karşılaştırırlar.31,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Ormanların ekosistem tabanlı çok amaçlı planlanması (ETÇAP) yaklaşımına uygun amenajman planların hazırlanması, konumsal plan özelliklerin belirlenmesi ve planlara yansıtılması. Konumsal planlamanın temel bileşenlerinden; komşuluk mesafesi, yakınlık mesafesi, kesim bloğu ve açma alanı gibi konumsal parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile belirlenmesi. Belirlenen bu özellikleri içeren ve uzun vadeli stratejik planları temel alan kısa vadeli taktiksel planların hazırlanması için kullanılan kombine optimizasyon tekniklerinin (Tavlama benzetimi, Tabu arama, Genetik Algoritma) kullanılması. Orman parçası (patch), arazi (landscape) ve sınıf (class) bazında belirlenen parçalılık indeksleri (sınıf alanı, parça alanı, arazi benzerlik indeksi, parça sayısı, parça yoğunluğu, ortalama parça büyüklüğü) ve bu indekslerin karar verme sürecindeki kullanımı.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma ve ders içeriğinin tanıtımı.
 Hafta 2Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ileri düzey konumsal analizler
 Hafta 3Konumsal parametreler (Komşuluk mesafesi, yakınlık mesafesi, erteleme süresi, kesim bloğu ve açma alanı)
 Hafta 4Konumsal parametrelerin konumsal planlama sürecine yansıtılması
 Hafta 5Optimizasyon ve simülasyon tekniği ile hazırlanmış uzun vadeli stratejik ve orta vadeli taktiksel planların yorumlanması
 Hafta 6Kombine optimizasyon teknikleri (Tavlama benzetimi, Tabu arama gibi)
 Hafta 7Kombine optimizasyon tekniklerinin konumsal planlamada kullanımı
 Hafta 8Ara sınav -1
 Hafta 9Parçalılık indeksleri
 Hafta 10Konumsal parametreler ile birlikte parçalılık indekslerinin höristik tekniklerle kontrolü
 Hafta 11Proje Çalışması -1
 Hafta 12Proje Çalışması -2
 Hafta 13Proje Çalışması -3
 Hafta 14Proje sunumu
 Hafta 15Dönem ödevi
 Hafta 16Dönem Sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Forest management (Lawrence S. Davis, K. Norman Johnson, Kenneth Pickett DavisEditörlerLawrence S. Davis, K. Norman Johnson)
 
İlave Kaynak
1Forest management and planning (Pete Bettinger,Jacek Siry,Kevin Boston,Donald L. Grebner),
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 31/03/2011 60 30
Proje 14 13/05/2011 120 15
Ödev 15 20/05/2011 120 15
Dönem sonu sınavı 16 27/05/2011 60 40
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 8 3 24
Sınıf dışı çalışma 6 5 30
Arasınav için hazırlık 4 5 20
Arasınav 1 2 2
Uygulama 6 5 30
Ödev 6 5 30
Proje 5 6 30
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 5 25
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü192