Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7250Forest Ecosystem Management3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim Diliİngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı:
Orman ekosistemlerinin sürdürülebilir bazda çok amaçlı planlanması, korunması ve işletilmesine yönelik farkındalığın oluşturulması
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Orman alanını ekolojik, ekonomik ve sosyo kültürel tabanlı orman fonksiyonlarına göre sınıflandırır ve fonksiyon haritasını oluşturur3,4,5,6,7,9,113,4
ÖK - 2 : Farklı paydaşları belirler, organize eder, ve belirli kararların alınması için ortak karar verme ortamı oluşturur2,3,4,5,6,9,11,123,4
ÖK - 3 : Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ekosistem tabanlı çok amaçlı plan hazırlar2,3,4,5,6,8,9,10,115,6
ÖK - 4 : Planlama stratejilerini hazırlar, karar senaryoları oluşturur ve en uygun bir stratejinin seçini sağlar1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,125,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Orman ekosistem amenajmanı kavramı, temel prensipleri ve tarihi geliş seyri. Ekolojik bütünlülük, biyolojik çeşitlilik, ekosistem sağlığı, yaban hayatı amenajmanı, yangın amenajmanı ve konumsal planlamanın ekosistem planlamasındaki yeri ve önemi. Sürdürülebilir orman amenajmanı gösterge ve ölçütleri, ormancılıkta sertifikasyon. Çevre-ekoloji, toplum, ekonomi, ve teknoloji etmenlerin bütünleştirilmesi, ekosistemin planlanmasında coğrafi bilgi sistemlerinin rolü ve ormanın konumsal yapısını etkileyen faktörler belirlenerek bunların insan-ekonomi-ekoloji üçgeninde irdelenmesi.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma ve ders içeriğinin tanıtımı
 Hafta 2Orman ekosistem amenajmanı kavramı, temel prensipleri ve tarihi geliş seyri.
 Hafta 3Orman ekosistemin ana bileşenleri ve planlama süreci
 Hafta 4Ekolojik bütünlük, biyolojik çeşitlilik, habitat, yaban hayatı amenajmanı
 Hafta 5Koruma hedefleri ve işletme amaçları
 Hafta 6Konumsal yapının tanımlanması ve planlamaya yansıtılması
 Hafta 7Çevre, ekoloji, toplum, ekonomi, ve teknoloji etmenlerin bütünleştirilmesi
 Hafta 8Paydaşların (ilgi-çıkar grupları) belirlenmesi ve katılımcı yaklaşımla planlama
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Ekosistemin planlanmasında coğrafi bilgi sistemlerinin rolü
 Hafta 11Orman fonksiyonlarının ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel gruplarda sınıflandırılması
 Hafta 12Orman fonksiyonlarının sayısallaştırılması and orman formlarıyla fonksiyonel ilişkileri
 Hafta 13ödev 2
 Hafta 14Orman kaynaklarının ekonomik değerlerinin tahmini
 Hafta 15Dönem projesi: Orman ekosistem amenajman planının hazırlanması
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values, Lawrence S. Davis, K. Norman Johnson, Pete Bettinger, and Theodore E. Howard , 2002 USA
2Pete Bettinger, K. Boston, JP. Sıry, DL. Grebner 2009. Forest Management and Planning, Elsevier, USA
 
İlave Kaynak
1Yöneylem Araştırması: Modelleme ve doğal kaynak uygulamaları, Prof. Dr. Emin Zeki Başkent, 2004, Trabzon
2Dykstra P.D. 1984. Mathematrical programming for natural resource management, McGraw Hill company, USA
3Buongiorno J and Gilless KJ, 2004. Decision methods for forest resource management, Academic Press of
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 30/03/2011 2 30
Proje 14 26/04/2011 2 10
Ödev 12 26/04/2011 2
2
10
Dönem sonu sınavı 16 24/05/2011 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 5 5 25
Ödev 8 10 80
Proje 7 5 35
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 1 8
Dönem sonu sınavı 4 1 4
Toplam Çalışma Yükü194