Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM7353Orman Ekosistem.Biyokütle3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuray MISIR
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Orman ekosistemlerindeki toprak altı ve toprak üstü biyokütleyi belirlemek.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Ormanların sadece odunundan değil, yaprak, dal ve köklerinden de yararlanilabileceğini farkedeceklerdir.1,3,6,101,3,5
ÖK - 2 : Ormanlarda biyokütle bileşenlerini belirlemede özel örnekleme tekniklerinin kullanıldığını öğreneceklerdir.1,3,8,101,3,5
ÖK - 3 : Her bir biyokütle bileşeninin ayrı ayrı modellendiğini farkedeceklerdir.1,3,6,101,3,,5
ÖK - 4 : İstatistik paket programı yardımıyla bir ormandaki toplam biyokütleyi kolaylıkla tahmin edebilecekler1,3,6,101,3,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Biyokütle kavramı, Biyokütle bileşenleri, Toprak altı biyokütle, Toprak üstü biyokütle, Karbon depolama kapasitesi, Örnekleme teknikleri, Birim alan yöntemi, Orta ağaç yöntemi, Regresyon yöntemi, Bileşenlerin bireysel formülasyonu, Bileşenlerin bütünleşik formülasyonu
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Biyokütle kavramı
 Hafta 2Biyokütle bileşenleri
 Hafta 3Topraküstü biyokütle
 Hafta 4Toprakaltı biyokütle
 Hafta 5Toplam biyokütle
 Hafta 6Biyokütle tahmininde kullanılan yöntemler (orta alan yöntemi ve orta ağaç yöntemi)
 Hafta 7Biyokütle tahmininde kullanılan regresyon analizi yöntemi
 Hafta 8Gövde biyokütlesinin tahmini
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10Dal, yaprak ve kabuk biyokütlesinin tahmini
 Hafta 11Ölü örtü biyokütlesinin hesaplanması ve tahmin edilmesi
 Hafta 12Kök biyokütlesinin tahmin edilmesi
 Hafta 13Biyokütle modellerinin değerlendirilmesi ve geçerlilikleri
 Hafta 14Öğrenci sunumları
 Hafta 15Değerlendirme
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Woodword, S.L., 2009; Introduction to Biomes, ISBN 978-0-313-33997-4, Greenwood Publishing Group, United States of America
2Lynch, D.R. 2009; Sustainable Forest Manaegement for Scientists and Engineers, Cambridge University Press, ISBN-13 978-0-521-89972-7, New York
 
İlave Kaynak
1Satoo, T., Madgwick, H.A., 1982; Forest Biomasss, Springer, ISBN 978-90-247-2710-0, The Netherlands
2Griffiths, H. and Jarvis, P.G. 2005; the Carbon Balance of forest Biomes, Taylor and Francis, ISBN 1 85996 21 49, USA
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 3 30
Sunum 14 2014 3 20
Dönem sonu sınavı 16 2014 3 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Arasınav için hazırlık 5 4 20
Arasınav 3 1 3
Ödev 3 8 24
Toplam Çalışma Yükü47