Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORML7314Otsu Bitkiler Sistematiği3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiDoktora
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Laboratuar Çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Salih TERZİOĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Derste lisansüstü öğrencilere otsu bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi hakkında bilgi verilmektedir. Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren otsu bitki familyalarına ilişkin başlıca taksonomik karakterler tanıtılmakta ve teşhis etme yolları öğretilmektedir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Taxonominin genel metot ve prensplerini kavrayabilmelidir2,7,11
ÖK - 2 : Otsu bitki sistematiğinin temel kurallarını kavrayabilmeli ve açıklayabilmelidir2,7,11
ÖK - 3 : Otsu bitkilerin teşhisinde kullanılan terminolojiyi kullanabilmelidir2,7,11
ÖK - 4 : Otsu bitkileri tür, cins ve familya düzeylerinde teşhis edebilmelidir2,7,11
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Otsu bitkilerin sınıflandırılması, tür kavramı, tür altı ve tür üstü taksonomik kategoriler, otsu bitkilerim isimlendirilmesi, otsu bitkilerde epitet kavramı, yazar, bitkilerde tip kavramı. Bitki taksonomisinde terminoloji, Türkiye florasında yer alan familyalara ait başlıca taksonomik karakterler.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Otsu bitkilere giriş
 Hafta 2Otsu bitkiler ile odunsu bitkiler arasındaki farklar
 Hafta 3Otsu bitkiler taksonomisinde metodlar ve prensipler
 Hafta 4Otsu bitkiler taksonomisinde yapısal karakterler
 Hafta 5Monokotil otsu bitkilerin genel karakteristikleri
 Hafta 6Bir çenekli otsu bitki famiyaları; Liliaceae, Alliaceae, Amaryllidceae
 Hafta 7Bir çenekli otsu bitki famiyaları; Arecaceae, Juncaceae, Cyperaceae
 Hafta 8Bir çenekli otsu bitki familyaları; Poaceae
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Dikotil otsu bitkilerin genel karakteristikleri
 Hafta 11İki çenekli bitki familyaları; Ranunculaceae, Caryophyllaceae
 Hafta 12İki çenekli otsu bitki familyaları; Saxifragaceae, Geraniaceae
 Hafta 13Dikotil otsu bitki familyaları; Euphorbiaceae, Oxalidaceae, Polygalaceae
 Hafta 14Dikotil otsu bitki familyaları; Rosaceae, Urticaceae, Cucurbitaceae, Onagraceae
 Hafta 15Dikotiil otsu bitki familyaları; Brassicaceae, Primulaceae, Boraginaceae, Boraginaceae, Leguminosae, Lamiaceae
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Davis, PH, 1965-1985; Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vols. 1-9, at the Edinburgh Press, Ednburgh.
 
İlave Kaynak
1Judd, W.S, Campbell, C.S., Kellogg, E.A., Stevens, P.F. 1999; Plant Systematics (A Phylogenetic Approach). Sinauer Associates, Inc., USA, 576 p.
2Yaltırık, F. , Efe, A. 1989; Otsu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3568, İstanbul, 512 s.
3Harris, J.G, Harris, M.W., 2007; Plant Identification Terminology: An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Utah, USA, 206 p.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 12/11/2021 2 50
Dönem sonu sınavı 16 02/12/2021 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 3 7 21
Arasınav 1 1 1
Uygulama 8 2 16
Ödev 3 8 24
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 10 20
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 2 9 18
Diğer 2 2 7 14
Toplam Çalışma Yükü200