Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

FBE5001Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiYüksek Lisans(Tezli)
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüEnstitü ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması, Uzaktan eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Asim KADIOĞLU,PROF. DR. Kemal ÖZTÜRK,DOÇ. DR. Önder AYDEMİR,PROF. DR. Zihni DEMİRBAĞ,PROF. DR. Zihni DEMİRBAĞ,PROF. DR. Kemal ÖZTÜRK,PROF. DR. Ali TEMİZ,PROF. DR. Korhan ÖZGAN,DOÇ. DR. Önder AYDEMİR,DOÇ. DR. Temel VAROL,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Lisanüstü öğrencilerin Bilimsel Araştırma Proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Program KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK - 1 : Proje destekleri hakkında bilgi sahibi olacak
PK - 2 : Bilimsel kavramlar hakkında bilgi edinecek ve proje konusunun seçiminin nasıl yapılması gerektiğini öğrenecek
PK - 3 : Projenin planlanmasında dikkat edilmesi gereken aşamaları öğrenecek
PK - 4 : Proje çıktılarının dokumantasyonu ve paylaşımının nasıl yapılması gerektiği kavranacak
PK - 5 : Projenin tüm aşamalarının yazımı sırasında uygulanacak stratejiler uygulamalı olarak öğretilmiş olacak
PK - 6 : Projelerde yaygın başarısızlık, iade ve başarı stratejileri öğrenilmiş olacak.
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),PK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Katılımcılara proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken kavramlardan (Bilgi, Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel etkinlikler, Bilimsel araştırma ile ilgili deyimler) ve daha sonra bilimsel araştırma konusunun seçimi, Hipotez oluşturma, Araştırmanın planlanması, Araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonundan bahsederken, bir taraftan da katılımcılara proje yazımı konularında, proje döngüleri göz önüne alınarak, uygulamalar yaptırılacaktır. TÜBİTAK tarafından kabul ve ret edilmiş proje örnekleri sunularak, kazanılan bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş, dersin amacı, hedefleri ve içeriği. TÜBİTAK ARDEB programlarının genel tanıtımı, Neden Proje yazmalı ve TÜBİTAK destek programlarına başvurmalıyız? TÜBİTAK araştırma veri tabanlarının tanıtımı (ARBİS, TARABİS, ULAKBIİM, PBS, PTS, PYS).
 Hafta 2Bilgi, Bilim, Bilimsel Araştırma ve Türleri, Bilim adamı, Araştırmacı, vs. gibi temel kavramların tartışılması. Araştırma konusunun seçimi, hipotez veya problemin belirlenmesi, hipotez kurmaya etki eden faktörler ve araştırma konusunun seçiminde aranan kriterlerin açıklanması. 5N1K Etkinliği: Ne?, Niçin?, Nasıl?, Nerede?, Ne zaman? ve Kiminle? mantığının proje kapsamında anlatılması. TÜBİTAK projelerindeki temel başlıkların genel hatlarıyla tanıtılması.
 Hafta 3Araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, Araştırma Yöntemleri, Veri/Bilgi kaynaklarının tanımlanması ve tespiti, Literatür toplamanın önemi ve gerekliliği, Veri toplama stratejileri ve elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili yöntemlerin ortaya konulması. Grup çalışması etkinliği (Anahtar kelimeler yardımıyla Proje konularının belirlenmesi).
 Hafta 4Grup çalışması etkinliğine devam (Proje özeti, amacı ve hedefleri yazılacak). Kişisel projelerin grup çalışmalarına paralel olarak oluşturulması ve yazıma başlanması.
 Hafta 5Araştırmanın planlanması, Planlamanın önemi ve aşamaları. Grup Çalışması etkinliğine devam (Konu ve kapsam literatür özeti ile birlikte yazılacak).
 Hafta 6Özgün değerin anlatılması, Proje yönetim düzeninin oluşturulması, İş paketlerinin, sürelerinin ve Proje ekibinin belirlenmesi. Grup Çalışması etkinliğine devam (Özgün değer ve proje yönetim düzeni yazılacak). Grup dinamiği.
 Hafta 7Çalışma takvimi ve iş-zaman çizelgesinin oluşturulması, bütçe ve gerekçesinin belirlenmesi, Alternatif yöntemlerin (B planı), Başarı ölçütlerinin ve bütçe ile gerekçelerinin nasıl oluşturulacağının anlatılması. Konu ile ilgili Grup çalışması etkinliğine devam edilecek.
 Hafta 8Araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu. Proje sonuçlarının raporlanması (Gelişme ve sonuç raporları) ve yayına dönüştürülmesi, başarılı ve etkin bir sunum yapabilme tekniklerinin anlatılması. Projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen çıktıların/sonuçların, yani yaygın etkilerin açıklanması, Makale yazımı ile ilgili TÜBİTAK Video gösterisi.
 Hafta 9Grup Etkinliklerinin Değerlendirilmesi-SINAV
 Hafta 10Bilimsel etik, etiğe karşı davranışlar, etik kurul belgesi konularının irdelenmesi, Bilimsel Etik ile ilgili video gösterisi, Grup dinamiği.
 Hafta 11Panelist sürecinin anlatılması (TÜBİTAK Video gösterisi), TÜBİTAK panelistleri tarafından başarılı ve başarısız bulunmuş proje örneklerinin öğrenci gruplarına incelettirilmesi, onlar tarafından tekrar değerlendirilmesi ve söz konusu projelerin puanlamalarının yapılması, sonuçların tartışılması.
 Hafta 12Grup çalışması sonucu oluşturulan projelerin sunumu ve panel değerlendirmesi.
 Hafta 13Grup çalışması sonucu oluşturulan projelerin sunumu ve panel değerlendirmesi.
 Hafta 14Grup çalışması sonucu oluşturulan projelerin sunumu ve panel değerlendirmesi.
 Hafta 15Ders hakkında Genel Bir Değerlendirme: Öğrenci Görüşleri
 Hafta 16Kişisel Projelerin Değerlendirilmesi
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1John, H. Behling, Guidelines for preparing the researh proposal, University press of America, 2000.
2John, H. Behling, Guidelines for preparing the researh proposal, University press of America, 2000.
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 26/11/2021 1 30
Proje 13 10/12/2021 3 10
Sunum 14 28/12/2021 2 10
Dönem sonu sınavı 16 21/01/2022 1,5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 3 8 24
Arasınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 3 14 42
Proje 0 0 0
Kısa sınav 1 14 14
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 14 42
Dönem sonu sınavı 1 7 7
Diğer 1 2 2 4
Diğer 2 3 2 6
Toplam Çalışma Yükü225