Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ / DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Dönem Dersleri
JDZL9256 Kamulaştırmalarda Değ.Yöntemleri
JDZL7208 Web CBS Teknolo. ve Web ServisleriX X
JDZL7302 CBS Uygulamalarında Harita Projek.Seç.
JDZ7214 Jeod.Kalm.Fıltr.Ve Yumus.XXX X X XX
JDZL7290 Times Series Analysis in Geodesy
JDZL7331 CBS de Sayısal Arazi Modelleri
JDZ9261 Lazer Tarama Verile.Bil.Çık.
JDZL9292 Zaman Serilerinin Homojenleştirilmesi
JDZL7300 Datum,Projeksiyon, Koordinat Dön.ve Uyg.
2. Dönem Dersleri
JDZ6010 Seminer XXXXXXXXXXXX
JDZL7332 Coğrafi Bilgi Sistem.Görselleştirme
JDZL7350 Taşınmaz Tabanlı e-devlet Uyg.
JDZL9325 Kural Tabanlı 3B Modelleme
JDZL7380 Birleşik Mod.Dili İle Veri Modelleme
JDZL7330 Coğrafi Bilgi Sistem.Konumsal İstatistik
JDZL9380 Açık Devlet Verilerinin Yayınlanması
JDZL7390 Hiper Bantlı Uzaktan AlgılamaXXXXXXXXXXXX
JDZ7262 Uzaktan Al.Gör.Det.Çık.X X X
JDZ9203 Kurumsal Bir.İşler.Altya.
JDZ7251 Yabancıl.Taşınmaz Mal Ed.XXX X X X
JDZ7206 Ukva İçin Altyapı Alterna. X XX
JDZ9191 Mutlak GPS Konumları.İyileş
JDZ6020 ProjeXX X
JDZ7342 Ülke Temel AğlarıXXXXX XXX
JDZL7320 Coğrafi Bil.Sist.Raster Tabanlı Ağ Ana.Tek.X X
JDZL9350 Kamusal Kısıtlamalar Kadastrosu
JDZL7381 Semantik Web Tekno.ve Uygulamaları
JDZI7352 Land Management
JDZL7401 Fotogrametrik Bilgisayarla Görü X X X
JDZL7420 3B Nokta Bulutu Üre. Tek. ve Ana. X X X X
JDZL9301 Yapay Sinir Ağ. Jeodezide Kul.
JDZL9336 CBS Tabanlı Suç Analizleri
4. Dönem Dersleri
JDZ6000 Doktora Tezi X XX

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı