Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ / DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Bölümümüzde 1975/76 Eğitim-Öğretim yılında Doktora eğitimine başlanmıştır. Bölüm bu faaliyetini KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Harita Mühendisliği Anabilim Dalı adı altında sürdürmektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı, seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Harita Mühendisliği alanında Doktora diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Doktora  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Alanında yükseklisans yapmış olmak.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Akademik Danışman yönetiminde alınan ders, seminer ve tez çalışmalarını ilgili Yönetmelik kurallarına göre tamamlamak.
Program Profili  
KTÜ'de ilk olarak 1975 yılında eğitime başlanan programdan 2009 yılına kadar 48 doktora öğrencisi mezun olmuş ve çoğunluğu üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın % 30, yarıyıl içi çalışmalarının % 20 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan derslerden 21 kredilik dersi, Seminer dersini, Pedagojik dersleri ve DoktoraTezini alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisansüstü Programından mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Doktora mezunları kamu ve özel sektörde Dr. Yüksek Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi akademisyen olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Akademik Çalışmalar, yayın, Araştırma ve projeler
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 3280918
E-Posta      : biyik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.fbe.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümde, GIS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı, GPS Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı ve IVS Analiz Merkezi bulunmaktadır. Mekansal altyapı olarak teknolojik sunum cihazlarıyla donatılmış 10 derslik ve 200 kişilik Prof. Dr. Erdoğan Özbenli Anfisi mevcuttur.