Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 2010 yılında kurulmuş olup 2011 yılında ilk öğrencilerini almıştır. İlk Mezunlarını 2016 yılında verdi.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İlahiyat Fakültesi lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınavda ilgili alanda yeterli puan almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Yok
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü en az tanımlı geçer notu alarak başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili  
Programda 2016-2017 eğitim yılı itibariyle 1400 öğrenci 25 öğretim üyesi, 17 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav / yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. . Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
Mezuniyet Şartları  
Dereceye Yönelik Kurallar kısmındaki şartlar geçerlidir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunların başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri gibi pek çok istihdam alanları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezunlar lisansüstü eğitimine devam edebilir ve çeşitli sertifika programlarına kayıt yaptırabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Çimenli Kampüsü 61000 Trabzon, Türkiye
Telefonu      : +90 462 3771705
Belge Geçer           : +90 462 334 60 36 - 325 0821
E-Posta      : ilahiyat@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.ilahiyat.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölüm, iyi bir ilahiyat eğitimini sürdürmek için gerekli olanaklara sahiptir.