Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :

ÖÇ-1 : Temel dini metinleri anlar, İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
ÖÇ-2 : Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler, Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
ÖÇ-3 : İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
ÖÇ-4 : Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri içselleştirir.
ÖÇ-5 : Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır, din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliği kazandırır.
ÖÇ-6 : Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Temel dini metinleri anlar, İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
   Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler, Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Temel dini metinleri anlar, İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler, Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
  1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
  2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
  3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
  4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
  5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
  1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
  2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
  3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
  4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
  5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.