Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6
HZR 110 Arapça Hazırlık
1. Dönem Dersleri
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
ILH1001 Dinî Mûsikî
ILH1009 Hadis TarihiXXXXXX
ILH1003 Osmanlı TürkçesiXX X X X X
ILH1015 Tefsir TarihiX X X X XX
TDB1001 Türk Dili - IXXXXX X
YDB1001 İngilizce - I X
ILH1011 İslam İbadet Esasları - IXX X X XX
ILH1019 Arap Dili ve Belağatı - I
ILH1021 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - I
ILH1023 Siyer - IXX X X X X
ILH1025 İslam İtikad EsaslarıXXXXXX
2. Dönem Dersleri
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II
ILH1004 Hadis UsulüXXXXXX
ILH1008 Tefsir UsulüXXXXXX
ILH1002 Türk - İslam Sanatları Tarihi
TDB1000 Türk Dili - IIXXXXX
ILH1026 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tevcid - II
ILH1018 Kelama Giriş XXXX X X
YDB1004 İngilizce - IIX
ILH1020 Arap Dili ve Belağatı - II
ILH1022 İslamî Türk Edebiyatı
ILH1024 Siyer - II
ILH1000 İslam İbadet Esasları - IIXX X X XX
3. Dönem Dersleri
ILH2003 Din Sosyolojisi X X XXXX
ILH2033 Fıkıh - I
ILH2027 İslam Tarihi - IXXX X X X
ILH2023 Tefsir - IXXXXXX
ILH2015 Mantık X XX
ILH2025 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - III
ILH2009 Kelam - IXXXXXX
ILH2005 Hadis - IXX X X X X
ILH2017 Felsefe TarihiXXXXXX
ILH2035 Arap Dili ve Belağatı - III
IOMD2001 Eğitim Bilimine Giriş
4. Dönem Dersleri
ILH2006 İslam Tarihi - IIXXXXX X
ILH2010 Tefsir - IIXXXXXX
ILH2026 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - IV
ILH2022 İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiXXXXXX
ILH2004 Kelam - IIXX XXXX
ILH2016 Din Psikolojisi
ILH2014 Hadis - IIXX XX XX
ILH2028 Fıkıh Usulü - IIXXXXXX
ILH2008 İslam MedeniyetiXXXXXX
IOMD2000 Eğitim Psikolojisi
ILH2030 Arap Dili ve Belağatı - IV
5. Dönem Dersleri
ILH3043 İslam Felsefesi - I X X XX
ILH3009 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - V
ILH3011 Hadis - IIIXXXXXX
ILH3017 Tefsir - IIIXXXX XX
ILH3037 Fıkıh - I
ILH3029 Tasavvuf - IXXXXXX
ILH3041 İtikadi İslam MezhepleriXXXXXX
IOMD3005 Eğitim Sosyolojisi
ILH3007 Çağdaş Türk-İslam Düşüncesi
ILH3039 Arap Dili ve Belağatı -VX
ILH3003 Klasik Fıkıh Metinleri - IXXXXXX
ILH3027 Siyer ve İslam Tarihi MetinleriXX X X X X
ILH3001 Klasik İslam Sanatları
ILH3045 Farsça - I
IOMD3003 Öğretim İlke ve Yöntemleri
ILH3033 Din ve Duygu Yönetimi
ILH3005 Kur'an'da Ana KonularXXXXXX
ILH3049 Tecvid İlmi ve Uygulamaları
6. Dönem Dersleri
ILH3038 İslam Fesefesi - II X X XX
ILH3036 Din Eğitimi
ILH3034 Din FelsefesiXXXXXX
ILH3016 Tefsir - IVX X X X XX
ILH3000 Fıkıh - IIXXXXXX
ILH3002 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - VI
ILH3022 Hadis - IVXX X X XX
ILH3004 Tasavvuf - IIXXX XXX
ILH3052 Kıraat İlmi ve Uygulamaları
IOMD3004 Karakter ve Değerler EğitimiXXX X X X
IOMD3002 Öğretim Teknolojileri ve Meteryal Tasarımı
ILH3044 Klasik Fıkıh Metinleri - IIXXXXXX
ILH3042 Tezhib
ILH3040 Farsça - II
ILH3032 Din ve İktisat XXXXXX
ILH3054 Kur'an-a Çağdaş Yaklaşımlar
ILH3030 Arap Dili ve Belağatı -VIXXXXXX
7. Dönem Dersleri
ILH4067 Dinler Tarihi - IXXXXXX
ILH4001 Fıkıh - III
ILH4041 Tefsir - V
ILH4005 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - VII
ILH4031 Hadis - VXXXXXX
ILH4051 Günümüz Fıkıh Problemleri - IX XX XX
IOMD4007 Özel Öğretim YöntemleriXXXX X X
ILH4071 Paleografi
ILH4069 Mukayeseli İslam Hukuku - I
ILH4023 Günümüz Tefsir Proplemleri
ILH4007 Arapça Tercüme TeknikleriX
ILH4053 Hüsn - i Hat
ILH4017 Klasik Kelam MetinleriXX XXXX
IOMD4011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
ILH4045 Felsefenin Temel Proplemleri
ILH4029 Din Psikolojisinin Problemleri
ILH4075 Yeni Din Hareketler
ILH4063 Sosyal Değişme ve Din
ILH4019 Çağdaş İslam Akımları
8. Dönem Dersleri
ILH4032 Hitabet ve Mesleki Uygulama
ILH4012 Fıkıh - IV
ILH4000 Bitirme Odevi
ILH4040 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid - VIII
ILH4074 Dinler Tarihi - IIXXXXXX
ILH4024 Türk Tasavvuf Musikisi - II
ILH4056 Oryantalizm ve İslam
ILH4082 Din Eğitiminde GelişmelerXXXX X X
ILH4048 Klasik Tasavvuf MetinleriXXXX X X
ILH4060 Hadis Usulü MetinleriXXXXXX
ILH4046 Klasik Mantık Metinleri
ILH4014 Günümüz Kelam Problemleri
ILH4030 Günümüz Hadis Problemleri
ILH4028 Günümüz Fıkıh Problemleri - IIX XX XX
IOMD4002 Sınıf Yönetimi
IOMD4008 Öğretmenlik Uygulaması XX XX
ILH4020 Alevilik Bektaşilik
ILH4076 Ebru
ILH4078 Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi
ILH4080 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
ILH4004 Arapça Modern MetinlerXXXXXX
ILH4052 Mukayeseli İslam Hukuku - II
ILH4016 Yaşayan Dünya Dinleri

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı