Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/eee
Tel: +90 0462 3253154 , 3772906
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Haberleşme hizmeti ve alt yapısı, enerji üretim, iletim ve dağıtımı, endüstriyel otomasyon sistemleri, elektronik cihaz sistemleri ile ilgili problemlere ülke ve insanlık yararına çözümler üretebilen, tasarlayan ve projelendirebilen, ulusal ve uluslararası ortamlarda projelerini sunan ve savunabilen profesyonel Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmek programın başlıca amacıdır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
PÖK-2: Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayabilir.
PÖK-3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilir.
PÖK-4: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
PÖK-5: Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilir.
PÖK-6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel olarak çalışabilir.
PÖK-7: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilir.
PÖK-8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PÖK-9: Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.
PÖK-10: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibidir.
PÖK-11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.
PÖK-12: Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli, olasılılık ve istatistik bilgisi, türev, integral, lineer cebir, kompleks değişkenler ve ayrık matematik hesapları da içerecek biçimde matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar ve mühendislik bilimleri konularında bilgilidir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi