Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ANATOMİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/anatomi
Tel: +90 0462 0462 3777777
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ANATOMİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Yüksek lisans düzeyindeki öğrenciye mezuniyet sonrası düzeyde insan anatomisini öğretmek, bu bilgiyi gerektiğinde klinik hizmetlerin çalışmasında ışık tutabilecek şekilde kullanmak
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Lisans düzeyinde edindiği anatomi ve klinik anatomi bilgilerini geliştirir ve derinleştirir. (BİLGİ)
PÖK-2: Lisans düzeyinde edindiği anatomi ve klinik anatomi bilgilerinin farklı sağlık alanları ile ilişkisini kavrar geliştirir ve derinleştirir. (BİLGİ)
PÖK-3: Alanı ile ilgili temel bilgi teknolojileri, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. (BİLGİ)
PÖK-4: Alanı ile ilgili temel düzeyde biyoenformatik ve biyoistatistik bilgisine sahiptir; temel veri tabanlarını ve araçları kullanır. (BİLGİ-BECERİ)
PÖK-5: Alanı ile ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçları yorumlar. (BECERİ)
PÖK-6: Anatomi ve klinik anatomi alanındaki temel yöntemleri kullanır. (BECERİ)
PÖK-7: Öğrendiği bilgileri yazılı veya sözlü olarak Türkçe/İngilizce sunar. (BECERİ-YETKİNLİK)
PÖK-8: Alanındaki laboratuvar çalışma prensiplerini bilir ve biyogüvenlik kurallarını uygular. (BECERİ-YETKİNLİK)
PÖK-9: Kazandığı teorik ve pratik bilgileri alanında ve/veya farklı bir disiplindeki sorunların analiz edilmesinde ve çözülmesinde kullanır (YETKİNLİK).
PÖK-10: Bağımsız olarak ve/veya grup içinde çalışmalar yürütür ve sorumluluk alır. (YETKİNLİK)
PÖK-11: Alanındaki akademik yayınları ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve etkin olarak kullanır. (YETKİNLİK)
PÖK-12: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur ve uygular. (YETKİNLİK)
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi