Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ANATOMİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/anatomi
Tel: +90 0462 0462 3777777
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ANATOMİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Dersleri
ANA 531 Dolaşım-Solunum Sist.Anato.X XX
ANA 551 Topografik Anatomi - I
ANA 561 Anatomi Eğiti.Bilgisayar Ku.X XX
ANA 562 Metabolizma AnatomisiXXXXX
ANA5000 Tıp ve Anatomi Terminolojisi ve Genel Bilgiler
ANA5003 Kadavra İşlemleri ve Diseksiyon Metodları
ANA5010 Genital Sistem AnatomisiXXX X X X
ANA5012 Endokrin Sistem Anatomisi XXX X
ANA5013 Anatomy of Circul.Res.Syst.Prac.Ap.I X X X
ANA5014 Topographicalan.Pratical Applications - I X X
ANA5018 Üst Ekstremitenin Klinik Anatomisi XXX X
FIZ 511 Perifer Sinir Sistemi Fiz.
FZY 541 Kas Fizyolojisi
FZY5019 Directed Readings in Physiology
HAS 581 Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları X
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature
TBB5031 Biyoistatistik
ANA1100 Dönem Projesi (Tezsiz)
Diğer Programlardan Alınan Dersler
FIZ 511 Perifer Sinir Sistemi Fiz.
FZY 541 Kas Fizyolojisi
FZY5019 Directed Readings in Physiology
HAS 581 Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları X
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature
TBB5031 Biyoistatistik

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)