Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbecalisma
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
Bölümün temel amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK-1 : Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilir. (TYÇÇ ÖÇ-1 -Bilgi)
PK-2 : Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. (TYÇÇ ÖÇ-2 -Beceriler-Bilişsel)
PK-3 : Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir. (TYÇÇ ÖÇ-3 -Beceriler-Bilişsel)
PK-4 : Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir. (TYÇÇ ÖÇ-4-Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
PK-5 : Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilir. (TYÇÇ ÖÇ-5-Yekinlikler-Öğrenme Yetkinliği)
PK-6 : Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir. (TYÇÇ ÖÇ-6 -Yetkinlikler-Alana Özgü yetkinlik)
PK-7 : Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir. (TYÇÇ ÖÇ-7 -Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
PK-8 : Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir. (TYÇÇ ÖÇ-8 -Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
PK-9 : Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir. (TYÇÇ ÖÇ-9 -Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
PK-10 : Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir. (TYÇÇ ÖÇ-10 -Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik)
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi