Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbecalisma
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Dersleri
CEK5806 Sanayi Devrimleri ve İktisadi Kalkınma
CEK5333 Türkiye'den Avrupaya İşgücü Gö.ve Send.
CEK5337 Küreselleşme ve Refah DevletiXXXXX
CEK5338 Refah Devletinin Ekonomik AnaliziXXXXX
CEK5339 Farklılıklar İdaresi X X X
CEK5805 İktisadi Kalkınma ve Emek Piyasaları
CEK5332 Ulusal Sosyal Politikada Gün.Sor.X X X X
CEK5820 İş Gücü Piyasası ve Esneklik XX
CEK5850 Engellilik ve Engellilere Yönelik Sosyal PolitikalarXX XX
CEKZ5336 Post-Endüstriyel DönüşümXX XX
CEK5730 Örgütsel Davranışta Güncel KonularX X X X
CEK5803 Güncel İktisadi Tartışmalar
CEK5830 Türkiye'deİşgücü Piyasası ve Polit.XX X X
CEK5840 AB'de Sosyal PolitikalarXXXX
CEK5770 Küreselleşme Perspektifinde İşgü.Piya.XX X X
CEK5804 İktisadi Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele
CEKZ5800 Küreselleşme ve Çalışma StandartlarıX X
CEK5010 Seminer X X
CEKT5100 Dönem Projesi (Tezsiz)
CEK5000 Yüksek Lisans Tezi
Enstitü Ortak Dersleri
SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
SBE5100 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve Yöntemleri
SBE5300 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I
SBE5200 Türkçe Akademik Yazma Eğitimi

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)