Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90(462)3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Orman mühendisliği yüksek lisans programının amacı öğrencilerin orman mühendisliği sorunlarını belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek; öğrencileri orman mühendisliği alanında ileri düzeyde yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek, öğrencilerin bilişim yeteneklerini iyileştirmek ve yenilikçi yöntemler kazandırmaktır.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Uzmanlık alanında literatür taraması yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÖK-2: Ormancılık problemlerini tanımlar, çözmek için liderlik yapar, yenilikçi yöntemler geliştirir ve tasarımlar oluşturur.
PÖK-3: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrar ve bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
PÖK-4: Bağımsız ve çok disiplinli çalışmaya yatkındır.
PÖK-5: Ormancılıkta uygulanan güncel teknik ve yöntemler hakkında detaylı bilgi sahibidir.
PÖK-6: Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahiptir.
PÖK-7: Ormancılık ile ilgili uygulamaların sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını araştırır ve tanımlar.
PÖK-8: Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunar.
PÖK-9: Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÖK-10: Verilerin toplanması, yorumlanması, yayınlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi