Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Dersleri
ORI5660 Concepts and Pri.of Geog.Infor.Syst. XX X
ORM5080 Verimsiz Ormanların IslahıXXX XXX
ORML5610 Vsküler Bitki Teşhis Esasları
ORM5430 Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje Analizi X X X
ORM5420 Dogal Kaynak YonetimiXX X
ORM5610 Principles of Identifying Vascular PlantsX X X
ORMI5300 Flora and VegetationX X X
ORM5460 Arazi SınıflandırmasıXXXXX
ORM5300 Flora ve VejetasyonX X X
ORM5210 Toprak Ve Su Koruma İlkelerXX X
ORM5150 Araştırma Deneme ModelleriXXXX
ORM5140 Orman.Hasılat Ve Buyume ModXXX
ORM5020 Proje X X
ORM5010 SeminerX X X
ORM5000 Yüksek Lisans TeziX X X
Enstitü Ortak Dersleri
FBE5008 Scientific Article Wrinting in English
FBE5009 Geographical Information Systems(GIS)
FBE5006 Advanced Statistics
FBE5007 İleri Mühendislik Matematiği
FBE5100 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)