Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :İleri düzeyde düşünebilen ve yaratıcılık kabiliyeti olan meslek mensubu yetiştirmektir.

ÖÇ-1 : Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
ÖÇ-2 : Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.
ÖÇ-3 : Harita Mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir projeyi, diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.
ÖÇ-4 : Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.
ÖÇ-5 : Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
ÖÇ-6 : Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.
ÖÇ-7 : Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.
ÖÇ-8 : Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
ÖÇ-9 : Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.
ÖÇ-10 : Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.
ÖÇ-11 : Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Harita mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
ÖÇ-12 : Disipline ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanır.
ÖÇ-13 : Deney tasarlama ve yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
   Harita Mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir projeyi, diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.
   Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.
   Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
   Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.
   Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Harita mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
   Disipline ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanır.
   Deney tasarlama ve yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.
Öğrenme Yetkinliği   Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik   Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.1,21,2,3,4
Harita Mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir projeyi, diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.1,21,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.1,2,31,2,3,4
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.2,32,3,4
Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.2,31,2,3
Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.1,31,2,4
Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Harita mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.22,3,4
Disipline ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanır.1,31,2,3,4
Deney tasarlama ve yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.1,22,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 1. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 2. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 3. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 4. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.1,21,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 1. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 2. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 4. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 5. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 1. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 3. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.1,2,42,4,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi"nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 2. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 3. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 4. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 5. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 6. Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 7. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
 8. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.11,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 1. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 3. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 4. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.