Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Bölümümüzde 1975/76 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. Bölüm bu faaliyetini KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Harita Mühendisliği Anabilim Dalı adı altında sürdürmektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Harita Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS / ÜDS / KPDS/ YDS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Anabilim dalının öngördüğü lisans programlarını tamamlamış olmak.
Dereceye Yönelik Kurallar  
2 yıl (4 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi alırlar.
Program Profili  
KTÜ'de ilk defa lisansüstü eğitimin başlatıldığı bu Anabilim Dalı ülkemizde Harita Mühendislği alanında Yüksek Lisans yapmış kamunun ve akademik çevrelerin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın % 30, yarıyıl içi çalışmalarının % 20 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan derslerden 21 kredilik dersi, Seminer dersini ve Yükseklisans Tezini alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisansüstü Programından mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Yükseklisans mezunları kamu ve özel sektörde Harita Yüksek Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi Doktora çalışması da yaparak akademisyen olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Program mezunları alanlarında Doktora yapabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 3280918
E-Posta      : biyik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.fbe.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümde, GIS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı, GPS Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı ve IVS Analiz Merkezi bulunmaktadır. Mekansal altyapı olarak teknolojik sunum cihazlarıyla donatılmış 10 derslik ve 200 kişilik Prof. Dr. Erdoğan Özbenli Anfisi mevcuttur.