Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Dönem Dersleri
YDB1001 İngilizce - I X
IMB1001 İç Mimarlıkta Teknik Resim - I X X XXX X
TDB1001 Türk Dili - I
IMB1003 Temel Sanat Eğitimi X X X X
IMB1007 Tasarıma Giriş ve İç Mimari Proje - I
IMB1005 İç Mimarlığa Giriş X X X XX
2. Dönem Dersleri
IMB1000 İç Mimarlıkta Teknik Resim - II
IMB1006 Yapı Bilgisi XXX X XXXXX
YDB1004 İngilizce - IIX X X
IMB1002 İç Mimari Proje - II
IMB1004 Mimarlık ve Sanat TarihiX X
TDB1000 Türk Dili - II X X X
3. Dönem Dersleri
IMB2009 Grafik ve Model Anlatımı XXX X X
IMB2013 Malzeme Bilgisi - I X X X X
IMB2017 Bilgisayar Dest. Tas. - I XX X X
IMB2001 İç Mimari Proje - III
IMB2025 Taşıyıcı Sistemler XXXXXXXXXXX
IMB2023 Yaratıcı Düşünme XX X
IMB2015 Mesleki İletişim - I X X
IMB2011 Strüktür ile Biçim AraştırmasıX XXX X X
IMB2007 Serbest Perspektif XXX X
IMB2027 Soyut Düşünme
IMB2021 İç Mekan Tasarımı ile İlişkili Disiplinler
4. Dönem Dersleri
IMB2020 Malzeme Bilgisi - II X X X X
IMB2004 EstetikXXXXXX X X
IMB2014 Detay Bilgisi X X
IMB2002 Bilgisayar Dest. Tas. - II XX X X
IMB2000 İç Mimari Proje - IV X XX X X
IMB2010 İç Mekanda Sınır Öğeleri
IMB2006 Iç Mekanda Mimari Stiller-1XXXXXXX XX X
IMB2018 İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımı XXXX X XXX
IMB2026 Duyusal Farkındalık Ve Tasarım
IMB2030 Kültür Ve Mobilya
IMB2028 Ütopya Ve Tasarım
IMB2024 Mesleki İletişim - II
IMB2012 Tasarım,Sanat ve Güncel Kavramları X X X X
IMB2016 Fotoğrafçılık X X
5. Dönem Dersleri
IMB3013 İç Mimari Proje - V X X XX X XX
IMB3023 Isıtma Havalandırma ve Tesist.
IMB3019 Mobilya TarihiX XX X
IMB3009 Oda AkustiğiX XX X X
IMB3005 Anadoluda Konut Mimarisi X X X X X
IMB3007 Anadolu’da Türk Sanatı X X
IMB3003 Mekansal Sirkülasyon TasarımıX XXXXXX XXXX X
IMB3017 Mimari Simülasyon - I X XX X
IMB3015 Mutfak Tasarımı XXXXX X X
IMB3001 Çağdaş Mobilya
IMB3027 Tasarımda Esneklik
6. Dönem Dersleri
IMB3010 Röleve
IMB3016 Mobilya TasarımıX XXXXX XXX XX
IMB3004 Aydınlatma
IMB3018 İç Mimari Proje - VI
IMB3008 Mimari Simülasyon - II
IMB3012 Turizm Yapıları
IMB3002 Sahne Tasarımı
IMB3000 Oturma Elemanı X X X X X
IMB3022 Koruma ve Yeniden Kullanım X X
7. Dönem Dersleri
IMB4021 İç Mimari Proje - VII
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - IX X
IMB4015 İç Mekan Restorasyonu
IMB4017 Modern Mimarlık Tarihi
IMB4009 Mesleki Deneyim - I
IMB4001 Engelliler İçin Tasarım
IMB4007 Kültür-Etkinlik Mekanları
IMB4013 Mimarlıkta Render ve Animasyon Uygulamaları
IMB4005 Kent Mobilya Tasarımı
IMB4019 Anlambilim ve Görme BiçimleriX XXX X XX XXX
8. Dönem Dersleri
IMB4014 Mesleki Uygulama Bilgisi X X
IMB4000 Bitirme Çalışması XXXX X X X
IMB4022 Mesleki Deneyim - II X X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II X
IMB4004 Spor Yapıları İç Düzeni X X XX
IMB4020 Stand TasarımıX XX X X X
IMB4010 Çevre Düzeni/Peyzaj XX X XX
IMB4002 Iç Mekanda Mimari Stiller-2XX X XX X X XX X X
IMB4012 Çevre Psikolojisi XXX XX
IMB4016 Görsel Medya ve Mimarlık XXX X X X
IMB4006 Eğitim Yapıları X X X X

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı