Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Önerilen lisans programı iç mimar adayına yaşam kalitesini geliştirecek üretkenliği artıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenmiş bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca benimsenen bütünsel ve katılmalı yaklaşım serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile pekiştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerin deneyimli mimar ve iç mimarlardan meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

ÖÇ-1 : iç mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularını anlayabilecekler.
ÖÇ-2 : iç mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri ve meslek etiği ve sorumluluklarını kavrayabilecekler.
ÖÇ-3 : iç mimarlık alanı ile ilişkili ve farklı disiplinler arası etkileşimi kavrayabilecekler.
ÖÇ-4 : araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri ifade edebilecekler.
ÖÇ-5 : mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi kazanabilecekler.
ÖÇ-6 : gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanabilecekler.
ÖÇ-7 : tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanabilecekler.
ÖÇ-8 : iç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama konularına dair bilgisayar vb. modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi kazanabilecekler.
ÖÇ-9 : iç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanabilecekler.
ÖÇ-10 : kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanabilecekler.
ÖÇ-11 : iç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve çözümleyebilme, kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanabilecekler.
ÖÇ-12 : iç mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman / uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanabilecekler.
ÖÇ-13 : iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanabilecekler.
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    iç mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularını anlayabilecekler.
   iç mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri ve meslek etiği ve sorumluluklarını kavrayabilecekler.
   iç mimarlık alanı ile ilişkili ve farklı disiplinler arası etkileşimi kavrayabilecekler.
   araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri ifade edebilecekler.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi kazanabilecekler.
   gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanabilecekler.
   tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanabilecekler.
   iç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama konularına dair bilgisayar vb. modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi kazanabilecekler.
   iç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanabilecekler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği   kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanabilecekler.
Öğrenme Yetkinliği   iç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve çözümleyebilme, kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanabilecekler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    iç mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman / uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanabilecekler.
Alana Özgü Yetkinlik   iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanabilecekler.
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
iç mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularını anlayabilecekler.11,2,3
iç mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri ve meslek etiği ve sorumluluklarını kavrayabilecekler.15,9
iç mimarlık alanı ile ilişkili ve farklı disiplinler arası etkileşimi kavrayabilecekler. 16
araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri ifade edebilecekler.14,7,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 2. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir
 4. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 5. İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
 6. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 7. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 8. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 9. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi kazanabilecekler.11
gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanabilecekler.24,5
tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanabilecekler.21,4
iç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama konularına dair bilgisayar vb. modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi kazanabilecekler.22
iç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanabilecekler.13
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
 2. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 3. İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
 4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 5. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
 6. Duyusal algıyı somutlaştırır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanabilecekler.21,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
 3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
iç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve çözümleyebilme, kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanabilecekler.11,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Kendi çalışmalarını sorgular.
 2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
 3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
iç mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman / uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanabilecekler.21,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
 2. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 3. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanabilecekler.11,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
 2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
 3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
 4. Estetik farkındalığa sahiptir.