Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Dönem Dersleri
GEKU1005 Türk Dili 1XXX XX XX XXXXXXXX
TEBA1013 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-1X X X X X
GEKU1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
GEKU1007 Bilişim Teknolojileri
MEBI1001 Eğitime GirişX X X XX
GEKU1003 Yabancı Dil 1XXXX
TEBA1015 Osmanlı Türkçesi-1X X X X X X
TEBA1017 Türk Dil Bilgisi-1 XX XX X
MEBI1005 Eğitim Felsefesi
2. Dönem Dersleri
GEKU1002 Yabancı Dil II
GEKU1004 Türk Dili II
MEBI1004 Eğitim Psikolojisi
MEBI1006 Eğitim Sosyolojisi
TEBA1016 Osmanlı Türkçesi-II
GEKU1000 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
TEBA1020 Dil Eğitiminin Temel Kavramları
TEBA1018 Türk Dil Bilgisi-II
TEBA1014 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II
3. Dönem Dersleri
TEBA2023 Çocuk Edebiyatı
TEBA2025 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
MEBI2005 Öğretim Teknolojileri
MEBI2001 Öğretim İlke Yöntemleri
TEBA2029 Yeni Türk Edebiyatı I
TEBA2027 Türk Halk Edebiyatı I
TEBA2033 Eski Türk Edebiyatı I
TEBA2031 Türk Dilbilgisi III
GEKU2001 İnsan İlişkileri ve İletişim
MEBI2011 Eğitimde Drama
4. Dönem Dersleri
TRKO2008 Yeni Türk Edebiyatı II XX XXX X X X X
TRKO2010 Türk Halk Edebiyatı IIXXX XX X
TRKO2022 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi X X X X X X X X XXX X XX X X X
TRKO2002 Eski Türk Edebiyatı IIX XX XX X X
TRKO2006 Anlama Teknikleri II: Dinleme EğitimiXXX XXX XXXXXX XXXXX
TRKO2004 Anlatma Teknikleri II: Konuşma Eğitimi X XX X XX X X X X X X X X X X
TRKO2020 Osmanlı Nesir Dili
TRKO2018 Dil Öğretim Yaklaşımları XXXX XX XX XXXXXXXX X
TRKO2014 Hızlı Okuma TeknikleriXX XXX
5. Dönem Dersleri
TRKO3007 Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıXX XX X
TRKO3011 Çocuk EdebiyatıXX X X XX
TRKO3001 Topluma Hizmet UygulamalarıX X X X XXX
TRKO3005 Türkçe Eğt.Ölçme ve DeğerlendirmeXX XX X XX
TRKO3003 Özel Eğitim X XX XX X
TRKO3009 Türkçe Öğretimi IX XXX XXX X XX X
TRKO3013 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı X X X XX X XX X X XX X XXX X
TRKO3017 Eleştirel Okuryazarlık
TRKO3023 Değerler Eğitimi
TRKO3019 Doğu ve Batı DüşüncesiX X X X X
TRKO3015 Tasavvufi Türk Edebiyatı
6. Dönem Dersleri
TRKO3008 Türk Dünyası EdebiyatlarıXXXX XXXXXX XX XXXX
TRKO3010 Sınıf YönetimiXXXXXX X X XX X XXXXX
TRKO3004 Tiyatro ve Drama UygulamalarıX X XXXX
TRKO3006 Genel DilbilimiXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TRKO3000 Türkçe Öğretimi IIXX XXXXX XXXXXX X XX
TRKO3002 Türk Eğitim Tarihi XXXXX XXXXXXX XXX X
TRKO3020 Batı Edebiyatı X XXX X X XX X XXXXXXX XX
TRKO3016 Etkili İletişim
TRKO3014 Okuma Kültürü
TRKO3012 1950 Sonrası Türk EdebiyatıX XXX X X XX X
7. Dönem Dersleri
TRKO4001 Dil Bilgisi Öğretimi X X X X X X X X X
TRKO4003 Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXX X X
TRKO4005 Öğretmenlik Uygulaması I
TRKO4009 Anlam BilimiX X
TRKO4017 Türçe Ders Kit.İncelemeleri
TRKO4015 Yabancılara Türkçe Öğretimi X X X X X X X X X
TRKO4011 Çocukta Dil Gelişimi
TRKO4007 Metin Bilimi
8. Dönem Dersleri
TRKO4002 Öğretmenlik Uygulması II
TRKO4000 Rehberlik
TRKO4006 Türk Eğt.Sist.ve Okul Yönetimi
TRKO4004 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
TRKO4012 Türk Edebiyat Tarihi
TRKO4010 Dil ve Kültür
TRKO4008 Dünya Edebiyatı

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı