Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Dönem Dersleri
OREL7271 İşgücü Performansının Değerlendirilmesi
ORE7121 Osb (Yönlen.Yonga Lev.)Ü.TeX XXXXXXX X X
OREL7244 Standard Test Metho.in Wood Protec.
OREL7211 Doğal Bitki Ekstratları İle Ahşap Kor.
ORE7131 Ahsap Parke Ve Palet Endus.XXXXXX X
OREL7281 Orman Endüstrisinde Araştırma ve Değ. X X X X X X X
ORE7252 Orm.Ür.San.İşl.Ördav.Yön. XXXXXXXXX
2. Dönem Dersleri
ORE6010 Seminer X XX XX XX
OREL7301 Furniture ConstructionXXX XXX
ORE7202 Odunun Kur.Kay.EmisyonlarX X X X X XX X
OREL7232 Mobilya Endüst.Bilgisay.Dest.Tas.ve Model.
ORI7260 Perform. and Durab.of Wood-Bas.Mate.
OREL7151 Orman Ürün.Kimyasal ve Enerji Ür.
OREL7270 Kalite İyileştirme Yöntemleri
ORE7133 Tomruk Ve Keres.Depo.Tek.XXXXXX X
ORE7161 İş Tatmini Ve MotivasyonXXXXX XXXXX
ORE7195 Orman Ür.San.Kal.Yön. XX X X X XX
ORE7223 Levha Ür.Endüs.Yük.Sıc.Kur.XXX XX
ORE7203 Kont.Ür.Hat.Karşı.Prob.XX X X X
ORE7194 Ormn.Ürün.San.Strj.Yön. XX XXXX
ORE7110 Odun Mikrobiyolojisi X XX XXX
ORE6020 Proje XXXXXXXX
ORE7144 Odunun Makrosko.Özellik.XX XX
OREL7282 Orman Ürünleri Sanayinde Tah.Yönt. X X X X
4. Dönem Dersleri
ORE6000 Doktora Tezı X X X X XX XX

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı