Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / DOKTORA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1971 yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1975 yılında vermiştir.1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıyla Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ilk yüksek lisans mezununu 1985 yılında, ilk doktora mezununu 1989 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Doktor (Orman Endüstri Mühendisliği ) doktora diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Doktora  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Orman Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
Program Profili  
1982 yılında kurulan ve ülkemizdeki ilk bölüm olan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora eğitim-öğretim programı orman endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve orman endüstri sektörlerine ilişkin temel ve ileri seviye bilgilerini sağlamaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği doktora programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, orman ürünleri kaynaklarının değerlendirilmesi ve orman endüstri işletmeciliği aşamalarında rol alabilecek ve orman ürünleri endüstrisi alanında var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde doktora yapan öğrenciler gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla orman endüstri problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Doktora derslerinden (AA),(BA) veya (BB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanında Doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslar arası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefonu      : +90 462 3772828 , 2772897
Belge Geçer           : +90 462 325 74 99
E-Posta      : 
Web Adresi : http://www.fbe.ktu.edu.tr/anabd/abdmenu.php?id=ormanend
Bölüm Olanakları : 
Bölümde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında araştırmaya yönelik hizmet veren aşağıdaki pilot tesis ve laboratuarlar mevcuttur: 1. kağıt pilot tesisi, 2. ahşap levha pilot tesisi, 3. kereste ve kurutma pilot tesisi, 4. emprenye pilot tesisi, 5. orman ürünleri kimyası laboratuarı, 6. mobilya laboratuarı, 7. mikoloji laboratuarı, 8. odun anatomisi laboratuarı, 9. fiziksel ve mekaniksel odun teknolojisi laboratuarı, 10. kağıthamuru ve kağıt laboratuarı, 11. kağıt test laboratuarı, 12. bilgisayar laboratuarı