Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bölüm bünyesinde lisans ve yüksek lisans çalışmalarına devam edilmektedir.Bölümümüz kuruluşundan itibaren de çeşitli faaliyetlerle ders dışında öğrencilerimiz için programlar düzenlemektedir. Yabancı dil eğitiminde İngilizcenin yanı sıra geçmiş yıllardan itibaren Rusça da ikinci bir dil olarak seçmeli ders verilmektedir. Bölümümüz içerisindeki farklı anabilim dallarındaki kadrosuyla eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanında lisans diploması verilir. Sonrasında alan becerilerine de bağlı olarak uzman ünvanıyla farklı birimlerde görev alabilmektedirler.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Uluslararası ilişkiler bölümünü kazanan öğrencilerimiz bölüm derslerini takip eder ve sınavlardan gerekli düzeyi sağlamak zorundadır. 4.00 akademik ortalamadan en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlayan ve gerekli kredi bütünlüğünü sağlayan öğrenci bölüm diplomasını almaya hak kazanır.
Program Profili  
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih ve Uluslararası Politika (ilişkiler)'dir. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır.İstenilen öğrencinin daha sonra karşılacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezun olan öğrencilerimiz uzmanlık alanları ve daha sonra karşılacakları meslek sınavlarındaki başarı durumlarına göre gerek kamu alanında gerekse özel sektör alanında farklı birimlerde çalışabilmektedir. Başta dışişleri bakanlığı olmak üzere bakanlık bünyesindeki uzman kadrolarında, yargı kurumlarında, bakanlıklara bağlı tüm birimlerde ve müsteşarlıklarda, farklı yayın kuruluşlarında ve medyada, üniversite eğitimini de devam ettirerek eğitim alanında istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Eğitimine üst programlarda devam etmek isteyenlerin öncelikle ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan belli bir başarıyı sağlamaları gerekmektedir. Amaç öğrencilerin üst öğrenime geçişte ölçme ve değerlendirme kabiliyetinin ölçülmesidir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 61080 TRABZON/TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 3772915
Belge Geçer           : +90 462 +90 462 325 72 81
E-Posta      : uls@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/uls
Bölüm Olanakları : 
Tam donanımlı bilgisayar salonları, projeksiyon ve slayt makineleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır