Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ / TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Geçmişle karşılaştırıldığında, günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları role sürekli değişimi daha fazla önem kazanmakta ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Türkiyedeki Sınıf Öğretmenliği alanındaki öğretim elemanı ve öğretim üyesi ihtiyacıyla beraber, İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Programı 2008-2009 eğitim öğretim döneminden itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere TÜRKÇE EĞİTİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS / 60 ÜDS puan almış olma).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
Program Profili  
Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, idari mevkilerde, özel dershanelerde, üniversitelerde Türkçe eğitimcisi olarak görev alabilmektedir. Bölümde bir profesör, iki yardımcı doçent, yüksek lisanslı beş öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere dokuz öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA) (90-100),(BA) (85-89),(BB) (80-85),(CB) (75-79) ve (CC) (70-74) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, idari mevkilerde, özel dershanelerde, üniversitelerde Türkçe eğitimcisi olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezunlarımız Türkçe Eğitimi alanında doktora yapma hakkına sahiplerdir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ C BLOK KAT:3 61335 SÖĞÜTLÜ/TRABZON
Telefonu      : +90 462 3777385
Belge Geçer           : +90 462 2487344
E-Posta      : zkaradag@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/2014/egitimbilimleri
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüzde 3 adet derslik, 1 adet seminer salonu ve 2 adet bilgisayarlı ve projeksiyonlu sınıf bulunmaktadır.