Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 16 Aralık 1991 tarihinde Orman Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 20 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Türkiye'de yüksek öğrenim hakkı kazanabilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmek gerekmektedir. Pek çok lisans programına yerleşebilmek için bu sınavdan alınan sonuçlar dikkate alınmaktadır. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Peyzaj Mimarlığı bir mekan tasarımıdır. Ancak, bu mekan tasarımı farklı ölçü ve ölçekte, özgün, dış mekan veya açık mekan tasarımıdır. Peyzaj Mimarlığı, mekanı kullananların farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için değişik etkinliklere imkan sağlayan meslek disiplinidir. Bu özelliği ile bu disiplin bir tasarım ürünü oluşturmayı hedefler ve bu nedenle mimarlık ve kent bölge planlama gibi disiplinlerle yakın ilişki içindedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyıl arasınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, seminer, arazi çalışmaları, ödev, ikinci bir arasınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ancak mesleğin özelliğinden ötürü programın en önemli dersi proje dersleridir. Proje ve diğer derslerde arasınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavın harf notuna katkısı %30, yarıyıl içi çalışmaları %20, yarıyıl sonu sınavının ise %50 dir.
Mezuniyet Şartları  
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması ile "Peyzaj Mimarı" unvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Çevresi olan her insan yapısı ürünün, yani her binanın çevresi ile fonksiyonel ve estetik bütünlüğe kavuşabilmesi için çevre tasarımına ihtiyaç vardır. Bu nedenle Peyzaj Mimarları kamu ve özel sektörde Çevre Bkanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Orman Baknlığı gibi Bakanlıklar ile Belediyeler, Üniversiteler ve Enstitülerde görev yapabilirler. Ayrıca Peyzaj Mimarları serbest Peyzaj Mimarlığı Atölyesi açarak özel çalışabilir ve böylelikle özel şirketler veya özel bürolarda mesleki etkinliklerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Telefonu      : +90 462 3774050
Belge Geçer           : +90 462 325 7499
E-Posta      : cengiz@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Bölüm Olanakları : 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup bölümün altyapı ve labaratuvar olanakları şöyledir: 1. Teknik donanımlı donanımlı 50 kişilk bilgisayar salonu, 2. 4 öğreci stüdyosu, 3. 2 seminer salonu, 4. 1 adet Temel Tasarım atölyesi