Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
KTÜ Turizm Ve Otelcilik Meslek YÜksekokulu 2547 sayılı YÜkseköğretim Yasasının 2880 sayılı kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca 10.09.2003 tarih 1852/019205 sayı ile 2003 yılında kurulmuştur. Ancak yüksekokul, 1988 yılında Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde Turizm ve Otelcilik Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2002 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak, Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Kazanılan Derece  
Önlisans Diploması almaya hak kazanılır. Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51 - 4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Öncel eğitimin tanınması Türk Yüksek Eğitim Sisteminde henüz başlangıç aşamasındadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi istisna değildir. Buna rağmen muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır, örneğin yabancı diller ve bilgisayar dersleri gibi. Bu dersler için öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere sözkonusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
En az 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlamak gerekmektedir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Program Profili  
5. seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan önlisans programıdır. Yedi öğretim görevlisi ve bir uzman ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek Okulun ve Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Uygula İşletmesinin fiziki ve beşeri imkanlarından faydalanılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda bir yarıyıl içi çalışma (%50) ve Dönemsonu Sınavı (%50) tabi tutulur, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her yılın sonunda da 30'ar işgünü olmak üzere toplam 60 günlük mesleki staj zorunludur.
Mezuniyet Şartları  
Dört yarıyıllık (Toplam 60 İşgünü staj dahil) programın toplam eğitim süresi olan 3000-3600 saati başarıyla tamamlamak gerekir. Önlisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve 60 işgünlük stajın yapılması gerekmektedir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Turizm sektöründe mal/hizmet üreten işletmeler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Yasal şartları sağladıktan sonra da kendi işyerlerini açıp çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Öğrenciler, iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra dikey geçiş sınavında başarılı olanlar ve akademik ortalaması iyi olanlar üniversitelerin ilgili bölümlerine ya da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler, devamında da akademik olarak yüksek lisans ve doktora yapabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO Havaalanı Altı/ TRABZON
Telefonu      : +90 462 3774961
Belge Geçer           : +90 462 +90 462 377 49 60
E-Posta      : teumi@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://turizm.ktu.edu.tr/index/html
Bölüm Olanakları : 
İşletme, iktisat, Konaklama işletmeciliği, Konaklama İşlt. Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği,Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir, sonrasında akademik olarak yükselme sağlayabilir, Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu, Meslek Elemanı (Orta düzey yönetici ve kendi iş yerini açabilecek girişimciler) olarak istihdam edilebilir.