Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
     5. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Fakültemiz 04.09.2003 gün ve 6034 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.07.2005 gün ve 15993 sayılı kararı ile bölümlerimiz kurulmuştur.2005 yılında fakülte binalarının yapımı ile ilgili hedeflerin oluşturulması ve projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapımına 2006 yılında başlanılan binamız 2011 yılında teslim alınmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 28.01.2011 gün ve 4177 sayılı karar ile Anabilim Dallarının açılması uygun görülmüştür. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına Eczacı diploması verilir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2 - Lisans Yerleştirme Seçme Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2 - Lisans Yerleştirme Seçme Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortlaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Çağdaş, bilimsel düzeyde, mesleği ile ilgili teknolojiyi kullanarak araştırmalar yapabilen, meslek etiğine sahip eczacılar yetiştirmek; bilim üreten birimlere destek vermek ve üretilen bilginin sağlığa yönelik hizmetlerde sunulmasında görev almaktır. Evrensel standartlarda eczacılar yetiştiren, hasta odaklı eğitime önem veren, güncel eğitim teknolojilerine sahip, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan bilimsel çalışmalarıyla gündemde kalan, bilimsel verilerini hizmete dönüştürebilen bir fakülte olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACI alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Eczacılar kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar. Serbest Eczane açabilirler. Ayrıca ilaç firmalarında ve ilaç sanayisinin çeşitli dallarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Eczacılık Fakültesi
Telefonu      : +90 462 377 8800
Belge Geçer           : +90 462 325 6717
E-Posta      : 
Web Adresi : http://ecz.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Fakültede toplam 10 adet derslik, 5adet öğrenci laboratuvarı, 10 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.