Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
KTÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 2010 yılında, bölgenin ilk gazetecilik bölümü olarak eğitim öğretime başlamıştır. Bu stratejik konumunun bilinci ile bölümümüz, öğrencilerine alandaki teorik ve pratik bilgileri keşfetme olanağı sunmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere GAZETECİLİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması
2 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)den yeterli puan
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)den yeterli puan
Dereceye Yönelik Kurallar  
Gazetecilik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Gazetecilik Bölümü ders planı teori ve pratik arasında denge sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bölümün ders planı öğrencilere sağlam bir kuramsal temel vermenin yanısıra, öğrencilere kendi hazırladıkları haberler, röportajlar ve eleştiri yazılarıyla öğrendiklerini uygulamaya geçirme şansı da vermektedir. Bu anlamda bölümde, herhangi bir konuda bir haberin hazırlanması etkinliğini ortaya çıkarabilmek için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarındaki tüm süreçleri kapsayacak dersler bulunmaktadır.
Gazetecilik programında, ilk iki yıl süresince sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik (ekonomi, hukuk, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, kültürel antropoloji gibi) derslerin ardından üçüncü yıldan itibaren ilgi alanlarına yönelik olarak hazırlanan dersleri (araştırmacı gazetecilik, medya analizi, gündem belirleme çalışmaları, haber toplama ve yazma teknikleri, sayfa tasarımı ve mizanpaj, insan hakları ve medya, yeni medya ve etkileşim, medya ve gündelik hayat ) seçebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notunu alan öğrenciler ise dönem ortalamalarının 2.0 olması şartı ile başarılı olmuş sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait AA notu ile geçtiği dersler dışındaki bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Gazeteci unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Gazetecilik Bölümünden mezun olan öğrenciler, günlük ulusal gazetelerde, haber kanallarında, ulusal ve yerel kanalların haber bölümlerinde, aktüel ya da sektörel dergilerde, internet haberciliği yapan şirketlerde, yerel basında, halkla ilişkiler sektöründe, sivil toplum örgütlerinde, reklam ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, basın işletmeciliği ve bilişim sektöründe; muhabir, editör, basın danışmanı, sayfa tasarımcısı, yayın koordinatörü, medya planlamacısı, internet gazetecisi, köşe yazarı, röportaj yazarı, eleştirmen vb. olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. Gazetecilik Programından alınmış bir lisans derecesi, özellikle de gazetecilik, halkla ilişkiler ve sosyoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilmek için öğrencilere gerekli altyapı imkanlarını sunmaktadır. Öğrencilerin program kapsamında yazılı basın, televizyon haberciliği ve internet gazeteciliği alanlarında sahip oldukları zengin potansiyel, çalışmalarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde de sürdürmeleri için onlara gerekli altyapıyı sağlamaktadır.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fatih Kampüsü. İletişim Fakültesi. 61335 AKCAABAT/TRABZON
Telefonu      : +90 462 2487961
Belge Geçer           : +90 462 248 32 47
E-Posta      : syozmen@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.ktu.edu.tr/fakulte/iletisim/index.html
Bölüm Olanakları : 
KTÜ Haber gazetesinde haber yazma
KTÜ Haber gazetesi yönetiminden fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı gibi teknik malzeme temin edip haber üretebilme
Yalnızca teorik dersler değil, uygulamaya yönelik dersler ile de mezuniyet sonrası çalışma hayatına ilişkin deneyim sahibi olma
Yerel basında ve Trabzon'da bulunan TRT Bölge Müdürlüğü'nde staj yaparak mesleki deneyim sahibi olma