Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 2007 yılında, bölgenin ilk Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü olarak kurulmuştur. Bu stratejik konumunun bilinci ile, TÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerine, alandaki güncel teorik ve uygulamalı bilgileri sunmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, başta öğrencileri olmak üzere tüm paydaşları ile yapacağı araştırmalardan hareketle, mevcut program içeriğini ve kredisini en kısa zamanda güncelleyecek ve bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir program içeriği oluşturacaktır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması 2 - Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puan.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Lise ve dengi okul diploması 2 - Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puan.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak .
Program Profili  
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü isteğe bağlı bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra dört yıllık bir lisans programını içermektedir. Lisans programında, ilk iki yıl süresince sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik (ekonomi, hukuk, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, pazarlama, sosyal psikoloji gibi) derslerin ardından, öğrenciler üçüncü yıldan itibaren ilgi alanlarına yönelik olarak hazırlanan dersleri (halkla ilişkilerde sunum teknikleri, sponsorluk, marka iletişim stratejileri, internet reklamcılığı, toplam kalite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, reklam analizi, imaj yönetimi gibi) seçebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız olduğu bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Halkla İlişkiler Uzmanı ve Reklamcı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrenciler, özel şirketlerin halkla ilişkiler ve reklamcılık departmanlarında, tanıtım ofislerinde, sivil toplum örgütlerinde, reklam ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, basın işletmeciliği ve bilişim sektöründe, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim koordinatörü, basın danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlamacısı, reklam metin yazarı, kreatif direktör vb. olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fatih Kampüsü. İletişim Fakültesi. 61335 AKCAABAT/TRABZON, TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 3777379
Belge Geçer           : +90 462 248 32 47
E-Posta      : cbasfirinci@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/halklailiskiler
Bölüm Olanakları : 
Bölüm, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında öğrenciler için; modern teknoloji içeren derslikler, başarılı öğrenciler için part-time çalışma olanakları, birebir akademik danışmanlık hizmeti, üniversitenin online veri tabanlarından güncel akademik kaynaklara ulaşma, üçüncü ve dördüncü sınıfta belli seçmeli dersleri alarak istediği konularda uzmanlaşma gibi imkanlar gösterilebilir. Diğer taraftan bölümde görevli yapan herkesin kendine ait bir odası ve bir internet bağlantılı bilgisayarı gibi, bölümün hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan asgari koşullar mevcuttur.
Bunun yanı sıra, bölümün gelişimine ve zenginleştirilmesine ilişkin diğer olanaklar, mevcut planlar dahilinde edinilmektedir. Bunların başında, bilgisayar laboratuarları, okuma salonları ve multimedya laboratuarları gelmektedir.